1maj_hjavanna2018

1maj_hjavanna2018

900 000 kubaner visar sitt stöd för revolutionen på Revolutionsplatsen, Havanna