10 miljoner människor i 30 länder har lärt sig läsa och skriva tack vare Kuba

Foto: ACN

ÅTERPUBLICERING

Nu överstiger antalet som alfabetiserats i Panama 70 000 personer. I en intervju med Prensa Latina i Panamas huvudstad sade Kubas utbildningsminister Ena Elsa Velázquez att den kubanska metoden ”Yo sí puedo” (Visst kan jag) tillämpas i Panama i samarbete med landets Socialdepartement.

Hon berättade att besökets syfte är att stärka detta alfabetiseringsprogram som fram tills idag har lärt ungefär 10 miljoner människor i 30 olika länder att läsa och skriva. Ministern berättade att programmet med stor framgång tillämpats i Ecuador, Venezuela, Bolivia och Nicaragua. De tre sistnämnda är nu befriade från analfabetism.

Hon framhöll att i Yo sí puedo innefattar ämnen som historia, spanska språket, matematik och naturvetenskap, vilket tillåter deltagarna att klara basnivån på två år. Samarbetet med Panama ska fördjupas. Förutom böckerna på spanska så utarbetas textböcker på de lokala språken för ursprungsbefolkningen, med hjälp av frivilliga som behärskar båda språken. Ministern betonade att utbildningsmaterialet alltid anpassas efter varje land så att användarna känner igen symboler och bilder. Videoinspelningar görs med lokala aktörer.

Alfabetisering är ett viktigt bidrag till utbildning i världen. Men Kuba hjälper också till med att utbilda lärare, validera kvalitet och erbjuder stipendier för att elever ska kunna fortsätta högre studier i Kuba.

Kuba har inte bara gynnat Latinamerika och Karibien utan också länder i Afrika. Där arbetar exempelvis kubanska lärare i Västsahara på en högstadieskola byggd med venezolansk hjälp.

Prensa Latina 170707 (nedkortad)