11 latinamerikanska länder i samarbete mot inflationen

Mexiko möte mot inflationen
De elva deltagande statscheferna

Toppmöte mot inflation skapar nya regionala allianser

Toppmötet mot inflationen den 5 april, som Mexiko tog initiativ till, resulterade i en deklaration, där de 11 ländernas statschefer enades om en rad åtgärder för att minska effekterna av inflationens gissel:

11 länder i Latinamerika samarbetar mot inflationens negativa effekter
  • Definiera handelsmöjligheter såväl som logistiska, finansiella och andra åtgärder, med hänsyn till varje lands förutsättningar, för bättre villkor för  handeln med baslivsmedel och mellanprodukter, med prioriteringen att sänka kostnaderna för dessa produkter för den fattigaste och mest utsatta delen av befolkningen.
  • Skapa en teknisk arbetsgrupp bestående av representanter för regeringarna i varje land, för att fastställa de regionala samarbetsåtgärder som nämns i föregående stycke, i förhållande till basprodukter och insatsvaror, särskilt kemiskt och organiskt gödsel.
  • Den tekniska arbetsgruppen upprättar en handlingsplan för att inom rimlig tid genomföra åtgärder för att hantera de höga priserna på grundläggande konsumtions- och insatsvaror, för att bidra till livsmedels- och näringstrygghet.
  • Den tekniska arbetsgruppen analyserar genomförbarhet och åtgärder för en smidigare och effektivare tillgång till grundläggande konsumtions- och insatsvaror genom förbättrad logistik.
  • Vad gäller logistik och finansiering i det första stycket, kommer ovannämnda grupp att rekommendera åtgärder för att förbättra effektiviteten av produkters in- och utförsel, och utbyte av mellanliggande insatsvaror, maskiner och teknik för jordbruket.
  • Främja åtgärder som kan underlätta tillgången till internationella krediter och öka den multilaterala finansieringen av jordbruks-, agroindustri- och infrastrukturprojekt för godstransporter.
  • Samordna insatser med producenter, köpare, transportörer och logistikoperatörer från den privata sektorn och andra ekonomiska aktörer för att följa upp överenskommelserna från detta toppmöte och dess resultat.

De 11 deltagande nationerna bejakade förslaget från CELACs 7:e toppmöte att hålla ett möte ansikte mot ansikte den 6 och 7 maj i Mexiko, med representanter från ländernas näringsliv, inklusive jordbruks- och bondeorganisationer och myndigheter på hög nivå.

Granma 230406 / cv (nedkortat)

Cumbre Antiinflacionaria propició nuevas alianzas regionales