gente

gente

USA:s blockad syftar till att ”framkalla svält och desperation”. Om detta tiger medierna i skamligt medlöperi. Foto: Raquel Pérez

https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2011/11/111124_ultnot_cuba_creditos_cr