gente

gente

USA:s blockad syftar till att ”framkalla svält och desperation”. Om detta tiger medierna i skamligt medlöperi.