Non-Aligned-Movement-Logo

Non-Aligned-Movement-Logo

120 länder ingår i de Icke Allierade Staternas Rörelse