160 USA-advokater: ta bort Kuba från terrorlistan!

Foto: Alliance for Cuba Engagement and Respect

Advokater ber Biden att ta bort Kuba från listan över statliga sponsorer av terrorism

På torsdagen skickade en grupp på 160 advokater i USA ett brev till president Biden med en uppmaning att ta bort Kuba från listan över statliga sponsorer av terrorism (State Sponsors of Terrorism, SSOT), enligt ett pressmeddelande från Alliance for Cuba Engagement and Respect (ACERE).

I brevet hävdas att det inte finns något juridiskt eller moraliskt skäl för att ha Kubas på listan och att ”med tanke på den enorma ekonomiska, sociala, humanitära och kommersiella effekt som placeringen på listan har haft för Kubas folk, fortsätter upprätthållandet av sådana förevändningar att vara en skamfläck för USAs utrikespolitik”.

I brevet slås det också fast att det finns en utbredd enighet om att Kubas klassificering är utan grund och politiskt motiverad. En tidigare tjänseman i Clitnon-administrationen citeras som uppgav att ingen inom eller utanför USAs regering ”privat tror att Kuba hör hemma på terroristlistan”.

Advokaterna lyfte också fram grupper som tidigare har kritiserat Kubas upptagande på listan och krävt att det ska tas bort, bland annat en grupp med 18 före detta latinamerikanska och karibiska ledare som skickade ett brev till president Biden i november 2022 där de uppmanade Biden-Harris-administrationen att ta bort Kuba från listan. I oktober 2022 meddelade sex före detta underrättelseanalytiker och tjänstemän, som arbetat med USAs Kubapolitik under både republikanska och demokratiska regeringar, att det råder konsensus inom USAs underrättelsetjänst om att Kuba inte bör finnas med på listan, och att vissa kallar Kubas upptagande på listan för ”falskt”. I oktober 2022 bad Colombias president Gustavo Petro USAs utrikesminister Antony Blinken att upphöra med ”orättvisan” att utse Kuba till en statlig sponsor av terrorism.

Att Kuba finns med på terrorlistan innebär att ön har fått ytterligare handels- och ekonomiska sanktioner på sig utöver de som redan gäller enligt blockadlagarna. Det begränsar allvarligt utländska investeringar, skapar ytterligare hinder för att leverera humanitärt bistånd och påverkar även studenter och akademiker i Florida på grund av en lag från 2006 som förbjuder användningen av offentliga medel för resor till länder på denna lista. Dessutom kräver Kubas placering där att utländska resenärer från länder som ingår i det elektroniska systemet för resetillstånd (ESTA), som är ett program för viseringsundantag för över 40 länder, inklusive Japan, Sydkorea och de länder som ingår i Europeiska unionen, och som besökte Kuba den 21 januari 2021 eller senare – då Kuba återinfördes på listan – måste ansöka om visering hos generalkonsulatet eller den konsulära sektionen på USAs ambassad i sitt hemland. Denna policy genomfördes nyligen av Biden-Harris-administrationen och kommer troligen att få negativa konsekvenser för Kubas turistindustri, eftersom den avskräcker från att resa till Kuba. Spanien, Tyskland, Frankrike och Italien är bland de åtta länder som skickar flest turister till Kuba. [Efter detta stämplar inte kubanska tullen passen, om man inte uttryckligen ber om det, utan lägger i ett löst blad som ska visas upp vid utresa]. 

I januari 2021 lades Kuba åter till listan över statliga sponsorer av terrorism för att, enligt dåvarande utrikesminister Mike Pompeo, ha avslagit Colombias begäran om att Kuba skulle utlämna de ELN-medlemmar som tog på sig ansvaret för ett bombdåd i Bogotá och för att ha hyst US-amerikanska flyktingar. [Kuba följde strikt det avtal som fanns om fredssamtal mellan gerillan och Colombias regering, som hölls i Havanna, och i vilket det slogs fast att ifall samtalen bröt ihop skulle delegationen åtnjuta skydd.] Åtgärden att sätta upp Kuba på SSOT genomfördes dagarna före Bidens presidentinstallation, och sågs av många som politiskt motiverad. Kuba har bibehållits på listan av Biden-Harris-administrationen.

Kuba kan tas bort från listan över statliga sponsorer av terrorism av Biden-Harris-administrationen genom en formell översynsprocess. Kuba fördes första gången upp på utrikesdepartementets lista 1982 på grund av påstådda kopplingar till internationell terrorism och stöd till terroristgrupper i Latinamerika. Landet förblev på listan fram till maj 2015 då det togs bort efter en omfattande granskning av utrikesdepartementet kort efter att president Barack Obama meddelat att USA skulle normalisera förbindelserna med Kuba. Eftersom det inte finns något krav på regelbunden översyn av de som satts upp på listan över statliga sponsorer av terrorism kan Kuba förbli kvar på listan på obestämd tid.

Center for Democracy in the Americas 230125 /cv