barnfångar_USA

barnfångar_USA

USA:s fängelsesystem, världens största, är ökänt. Här en av landets många barnfångar. Åtskilliga är dömda att försmäkta hela livet i fängelse. Källa: youtube

källan är en video som inte finns längre… tydligen