Kuba om Ukraina – respekt för internationell rätt

Kuba om Ukraina – respekt för internationell rätt

Vi saxar ur en längre intervju som Democracy Now gjort med Kubas vice utrikesminister Carlos Fernandez Cossio. Intervjun handlar till stor del om att USA inte uppfyller de avtal som finns mellan länderna om migration. Men här tar vi avsnittet om Ukraina.

Fråga: Kuba har under årens lopp varit en av Rysslands nyckelallierade. Er regering har kritiserat hur USA och andra västmakter är inblandade i krisen i Ukraina. Kan du förklara Er regerings position och varför så många regeringar i Latinamerika inte fördömt Ryssland direkt? Jag tänker på exempelvis Mexiko och Brasilien.

Fernandez: Kubas position, som vi deklarerat, är att detta krig hade kunnat undvikas. Vi säger det nu. Vi pratade om det 2014. Vi sa att det var oansvarigt av USA:s regering att fortsätta att flytta fram NATO mot Rysslands gränser, att Ryssland självklart skulle känna sig hotat, att Ryssland skulle försöka undvika en position i vilken den är omringad av NATO och då tvingas agera mot ett NATO-land för att skydda sig. Vi har sagt detta i åratal. Så vi säger att det är USA:s ansvar att det pressat frm NATO upp mot Rysslands gränser.

Till detta kommer våra principer och vår traditionella position när det gäller respekt för internationell lag och vi är motståndare till varje övergrepp, varje intervention av ett land mot ett annat, till varje överträdelse av gränsen till ett självständigt land. Ryssarna vet det, det internationella samfundet vet det. Det är Kubas ständiga inställning.

Vi sa från första början, från det att konflikten började, att samtal behöver äga rum, att försäkringar behöver ges så att varje land i Europa kan leva i fred och inte tvingas i krig på grund av hegemoniska ambitioner, på grund av vilja att pressa kriget mot Rysslands gränser.

Det har varit Kubas inställning. Och det följer inställningen hos länder i Latinamerika. De får tala för sig själva och man kan se att inte alla världens länder tycker att det är en bra idé för NATO att pressa på mot Ryssland. De har sett detta som ett hot i åratal.

Fråga: Kina, Kuba, Iran och Syrien var bland de 24 länder som röstade mot att utesluta Ryssland från FN:s Människorättsråd. (93 länder röstade för uteslutning, 24 emot och 58 lade ner sina röster) Men Kuba lade ner sin röst i omröstningen i Generalförsamlingen istället för att rösta med Ryssland. Varför stödde Kuba inte Ryssland?

Fernandez: Det var olika resolutioner och olika sammanhang. När det gäller resolutionen om att utesluta Ryssland från Människorättsrådet sa vi att det handlade om dubbelmoral. Med de argument som användes borde USA ha uteslutits varje år det varit med i Människorättsrådet på grund av aggression, på grund av massiva och flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter mot folk i hela världen, inklusive människor i USA. Kontinuerliga och dagliga övergrepp. Det handlar om dubbelmoral och vi kan inte stödja det.

När det gäller resolutionen i Generalförsamlingen, i vilken vi avstod, var det en resolution som innehåller många av de principer som Kuba står bakom, många principer som Kuba har främjat i årtionden, mot USA:s vilja. Så vi kunde inte rösta mot en resolution som står för de principer som vi har och som vänder sig mot aggression mot vilket land som helst i världen. Vi var därför tvungna att avstå då resolutionen satte oss i en svår position där vi tvingades välja att rösta för något som inte överensstämmer med Kubas principer och traditionella inställning.

Fråga: Kuba är djupt engagerad i ländernas suveränitet, som ert eget, som USA våldsamt motsätter sig med sanktioner som orsakar så mycket skada i Kuba. Känner ni likadant för Ukraina? Är ni bekymrade över brutaliteten i Rysslands invasion?

Fernandez: Vi är bekymrade över brutaliteten i alla krig, inte bara Rysslands. Vi har en mycket bra relation och historiska band med Ukrainas folk och med Rysslands folk. Vi har kubaner som studerat i båda länderna. Vi tar emot besök från båda länderna. Vi har relationer med båda. Så vi avhåller oss från uttalanden av den typen.

Democracy now 220426 (utdrag från video och nedskriven text, vår fetmarkering) 

Cuban Deputy Foreign Minister on Immigration, U.S. Blockade & Why Cuba Hasn’t Denounced Russia

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72