Mänskliga rättigheter i Kuba

2018-12-30 Anna 0

Kuba firade Människorättsdagen 10 december med erkända framgångar i världsklass inom hälsovård, utbildning, kultur, medborgardeltagande och iakttagande av internationella överenskommelser inom området. På denna dag [ … ]