2023-10-14 Höstkonferens i Stockholm – PRELIMINÄRT PROGRAM

Välkommen till Svensk-Kubanska Föreningens höstkonferens 14 oktober 2023!

Solidaritetshuset i Stockholm.

Intressanta programpunkter om läget i Kuba, musik, sång, dans och middag!

Se preliminärt program:

PRELIMINÄRT PROGRAM HÖSTKONFERENS 14 OKTOBER 2023

OBLIGATORISK ANMÄLAN TILL: r_zanzi@hotmail.com

Ev. önskemål om sängplats meddelas till: birgittanorlin@yahoo.se

Kostnad: Deltagaravgift 100 kr, middag 120 kr, lunch 80 kr.