2023 – 10 – 28 Lysekil: ”Vad händer i Latinamerika?”

2023 – 10 – 28 Lysekil: ”Vad händer i Latinamerika?”

Det är dramatiska tider, också i Latinamerika. Mycket är i rörelse. 

extremhöger och sociala rörelser, integration och statskupper, paramilitär och vänsterframgångar, inblandning utifrån och försök till integration.

Kom och lyssna till Zoltan Tiroler, Svensk-Kubanska Föreningen om utvecklingen i Latinamerika

Tillfälle till frågor och diskussion.

Välkomna!

Affischen ovan i pdf, för tryck och spridning: Lysekil_okt23