27 år sedan Helms-Burtonlagen stiftades

Helms-Burtonlagen

27 år sedan Helms-Burtonlagen stiftades

Kubas president Miguel Díaz-Canel påminde idag om undertecknandet i USA av Helms-Burtonlagen för 27 år sedan, en lag som han ansåg vara grundlagsstridig eftersom den försökte behandla Kuba som en USA-besittning.

Presidenten påpekade på sitt Twitter-konto att trots att lagen undertecknades 1996 av USAs dåvarande president Bill Clinton (1993-2001) förblir landet suveränt och självständigt.

Denna lag anger begränsningar av handel, finansiella transaktioner, resor till och från det nationella territoriet samt restriktioner för köp och försäljning av egendom där Kuba eller dess medborgare är inblandade.

I och med att lagen antogs eliminerade den den ensidiga möjligheten att häva blockaden och fastställde att den kommer att förbli i kraft tills det Washington kallar en övergångsregering godkänd av USA är på plats på Kuba.

Avdelningarna III och IV av Helms-Burtonlagen förblev inaktiva fram till 2019, då president Donald Trump aktiverade dem i syfte att omöjliggöra en normalisering av förbindelserna mellan Kuba och USA.

Prensa Latina 230312 /cv

Presidente de Cuba recordó rúbrica de Ley Helms-Burton por EEUU