4 juli 2018: Kamp för människorätt, mot USA-imperialismen

Som traditionen ända från 70-talet bjuder, samlades vi även i år för att påminna om de vackra ord från 1776 som blev USAs grundlag, med vilka USA växte till världsmakt grundad på slaveri, folkmord och utplundring av länder och folk.

På Stortorget i Stockholms Gamla Stad talade och sjöng företrädare för Sveriges Fredsråd, Folket i Bild, Svensk-Kubanska Föreningen, Irak-, Syrien- och Jemensolidaritet, och Hands off Venezuela, för Solidaritetsrörelsen paroller:

Nej till Nato i Sverige!

• Stoppa USAs/NATOs krigsupptrappning och raketbaser i andra länder!

• Nej till imperialismens ”humanitära” interventioner!

• Fördöm USAs krigsbrott, brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna!

• För en ny ekonomisk och social världsordning! Stoppa frihandelsavtalens utplundring!

• För folkens rätt till egna resurser och naturtillgångar!

• För ett aktivt och demokratiskt FN!

• För alla länders okränkbarhet och alla folks självbestämmande!

• För ett fritt Palestina! Erkänn Västsahara! Lämna Venezuela och Nicaragua i fred!

• Stöd Syriens kamp mot USA-stödd terrorism och Jemens kamp mot USA-stödda Saudi!

• Nej till USAs blockad mot Kuba och omstörtande verksamhet i Latinamerika!

 

Bifogar mitt anförande om USAs militära, terror och propagandaoffensiv mot de latinamerikanska folkens kamp för frihet, självständighet och rättvisa. Fler anföranden kommer att publiceras på jinge.se

Eva Björklund

Latinamerika 4 juli 2018