40 procent saknar stabil tillgång till mat i Karibien

Fattigdomen ökar i Karibien. Foto: Help The Poor Jamaican, Facebook

I Karibien saknar 40 procent stabil tillgång till mat

30 procent av de tillfrågade ”hoppar över måltider eller äter mindre än vanligt”. Ca 40 procent av befolkningen i det engelsktalande Karibien lider under livsmedelsosäkerhet enligt en undersökning av Caricom (Comunidad del Caribe) och FN-organet World Food Program, WFP.

Det innebär ca 2,8 miljoner personer och är en ökning med 72 procent sedan 2020.

”Resultaten avslöjar de långsiktiga verkningarna av pandemin efter två år. De visar också en försämring av matintaget och sammansättningen på det man äter där 25 procent av de tillfrågade äter mindre av vad de skulle vilja äta och 30 procent hoppar över måltider eller äter mindre. 5 procent kan gå hela dagar utan att äta”, förklarar WFP i en officiell kommuniké.

I undersökningen deltog 20 000 personer och den visar verkningarna av pandemin på livet och hur man livnär sig. Utifrån rapporter är det möjligt att omformulera många av de viktigaste målen i regionen utifrån det nya läget som uppkommit.

Från Caricom framhålls nödvändigheten av att regeringarna hittar lösningar ”på kort och medellång sikt” för sina befolkningar.

”Innovation i jordbrukssystemen och i de regionala varukedjorna, tillsammans med stöd till de mest utsatta hemmen, är nödvändigt för att förbättra uthålligheten i den regionala livsmedelsproduktionen så att priserna kan hållas så stabila som möjligt”, sa representanten för Caricom.

Inflation, brist på resurser, prishöjningar gör det svårare att vidmakthålla en balanserad och näringsrik kosthållning. Caricom framhåller också att konflikten mellan Ryssland och Ukraina ytterligare kan påverka tillgången till livsmedel för de karibiska staterna.

Telesur 220428

Más de 2 millones de caribeños padecen inseguridad alimentaria

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72