57 brittiska parlamentsledamöter till Kubas försvar

Mer krut i brittiska parlamentsledamöter än i deras svenska kollegor!

57 brittiska parlamentsledamöter till Kubas försvar

Brittiska parlamentsledamöter har lämnat in en motion som vill förbättra relationerna med Kuba och ett slut på USA:s blockad.

Det är 57 ledamöter som skrivit under motionen som uppmanar Storbritanniens regering att främja samarbete mellan GB och Kuba samt uppmana Bidenadministrationen att normalisera relationerna genom att ta bort Kuba från USA:s lista över ”stater som sponsrar terrorism” och avsluta blockaden.

Motionen har fått stöd av ledamöter från Labour, Scottish National Party, Plaid Cymru, Green, SDLP, DUP och flera oberoende MPs.

I motionen framhålls de kostnader som USA:s blockad åsamkar den kubanska ekonomin samt den ”politiskt motiverade” åtgärden att sätta upp Kuba över listan som sägs stödja terrorism. Motionen vill ge Kuba tillgång till material som behövs för att bekämpa Covid-19 och kunna börja vaccineringen av landets befolkning.

USA:s blockad har snart pågått i 60 år. FN:s Generalförsamling har fördömt blockaden 28 år i rad, senast 2019 då 183 länder röstade för Kubas motion om ett slut på blockaden och endast tre röstade mot. Nästa omröstning beräknas äga rum 23 juni.

Förutom de skador blockaden orsakar det kubanska folket är den också en extraterritoriell politik som utdömer sanktioner och böter mot utländska företag, inklusive brittiska, som försöker ha handel med ön.

Coronapandemin belyser behovet av internationellt samarbete. Kuba är i slutfasen av tester på egenutvecklade vaccin som kan behandla dess egen befolkning, miljontals andra Latinamerikaner och andra länder. Det om landet hade haft tillgång till material för att producera och administrera massvaccinering. Storbritanniens regering samarbetar redan med Kuba i flera projekt, inklusive medicinsk forskning och ett sådant samarbete skulle kunna vara till nytta också för USA:s befolkning.

Parlamentsledamoten Grahame Morris säger: ”USA:s blockad har kostat den kubanska ekonomin många miljarder dollar och orsakar brist på viktiga tjänster inklusive inom hälsa och utbildning. Jag välkomnar det faktum att vår regering samarbetat nära med Kuba i gemensamma projekt under pandemin och hoppas att sådant samarbete ska uppmuntra president Biden att normalisera relationerna genom att ändra den löjliga beteckningen att Kuba skulle stödja terrorism samt avsluta blockaden.”

Cuba Solidarity Campaign 210429 (nedkortat – hela texten till motionen finns i originalet)

British MPs sign parliamentary motion in support of normalising relations between Cuba and the US and ending the blockade

CSC news: British MPs sign parliamentary motion in support of normalising relations between Cuba and the US and ending the blockade (cuba-solidarity.org.uk)

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ekonomiskt bidrag:

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72