Houses of Parliament and Big Ben at sunset, London, UK

Houses of Parliament and Big Ben at sunset, London, UK

Mer krut i brittiska parlamentsledamöter än i deras svenska kollegor!