60 år av internationellt medicinskt bistånd

medicinskt biståndsarbete, Sydafrika
Digital konferens för att fira 60 år av medicinskt biståndsarbete. Foto: Prensa Latina

60 år av kubanskt medicinskt biståndsarbete firas i Sydafrika och Ghana

De kubanska medicinska brigaderna i Sydafrika, Eswatini och Lesotho firade i lördags 60-årsdagen av Kubas internationella medicinska biståndsarbete.

På ett digitalt möte från Bloemfontein National Hospital i Sydafrika uttryckte den kubanska vårdpersonalen, under ledning av chefen för de medicinska brigaderna i landet, Jorge Delgado Bustillo, sin vilja att fortsätta att arbeta för folkets hälsa varhelst och närhelst det behövs.

I det virtuella mötet deltog Victor Khanyile, chef för personalresurser vid Sydafrikas hälsoministerium, som vid mötet uttryckte det sydafrikanska folkets och myndigheternas tacksamhet för det kubanska biståndet.

Han uttryckte också Sydafrikas önskan att Kubas medicinska uppdrag ska fortsätta, i enlighet med den tanke som ledarna Fidel Castro och Nelson Mandela hade när de skapade det.

Kubas ambassadör Enrique Orta González påminde om hur kubanska specialister under dessa 60 år har tillhandahållit tjänster på de mest avlägsna platser, där andra inte vill arbeta.

Många har haft förmånen att vara de första läkarna i ursprungsbefolkningens samhällen, där de har delat med sig av den ofta knappa maten och medicinerna till sina patienter, sade han.

”Det finns gott om bevis för att det kubanska biståndsarbetet inom sektorn inte har baserats på geopolitiska och ekonomiska intressen, och aldrig har varit föremål för politiska villkor eller utpressning av något slag”, sade diplomaten.

”Det har sin grund i det kubanska folkets känsla för solidaritet och i de ädla värderingar som utgör vårt lands immateriella arv. I en värld översvämmad av egoism, chauvinism, maktbegär och individualism utgör ni en armé av hopp”, tillade han.

Deltagarna i detta virtuella forum kom från alla delar av Sydafrika och bekräftade att de är övertygade om att den kubanska internationalismen kommer att bestå.

Det kubanska medicinska biståndsarbetet i Sydafrika inleddes i februari 1996, när den första hälsovårdspersonalen anlände till landet och avtalet mellan Fidel och Mandela blev verklighet.

Enligt instruktioner från den kubanska ledningen stationerades alla på avlägsna platser där tillgången till hälsovård var osäker. Av denna ursprungliga grupp arbetar 73 läkare fortfarande kvar.

Sedan 2012 har en ny samarbetsform inrättats, som förvaltas av Comercializadora de Servicios Médicos de Cuba (CSMC), enligt vilken sjukvårdsspecialister utför uppdrag i Sydafrika under treårsperioder.

År 2020 fick de sällskap av en medicinsk brigad från Henry Reeve-kontingenten för att bekämpa covid-19-pandemin. 64 av dem är på begäran av Sydafrika kvar i landet.

För närvarande består hälsobiståndet, inklusive de fyra ledarna för den medicinska brigaden, av 213 medarbetare.

Sedan 1996 har 1 548 kubaner genomfört medicinska uppdrag i Sydafrika.

 

Ghana tackar för 40 år av professionalism och stöd från kubanska läkare

”Sedan Kubas medicinska biståndsarbete i Ghana inleddes 1983 har vi aldrig fått ett negativt omdöme om någon läkare, och det är jag stolt över”, säger dr Hafez Adam Taher, chef för externt biståndsarbete vid Ghanas hälsoministerium.

medicinskt biståndsarbete 60 år, Ghana
Kubanska biståndsarbetare i Ghana. Foto: Prensa Latina

Dr Taher, som är läkare utbildad på Kuba, framhöll professionalismen hos de specialister som arbetar på Ghanas sjukhus, där deras outtröttliga arbete är det kriterium som råder. ”Det är det som får mig att hålla huvudet högt, för jag vet vad ni uträttar på sjukhusen.”

Vid den ceremoni som hölls på Kubas ambassad i Accra för att fira 60-årsdagen av det internationella kubanska medicinska biståndsarbetet, som infaller den 23 maj, sade Dr Taher att man arbetar för att öka antalet medarbetare, för närvarande 30, med stöd av andra ghananska institutioner.

Han tackade Kubas regering, dess ambassad och den medicinska brigaden för 40 års arbete i landet och för möjligheten att utbilda hälsovårdspersonal på Kuba, för närvarande närmare 300 personer.

Kubas ambassadör Anette Chao García betonade vikten av enighet och att upprätthålla arbetet på varje position trots svårigheterna, och påpekade att biståndet även omfattar hälsovårdstekniker och företagsgruppen Labiofam och dess produkter mot malaria. ”Ödmjukhet och samarbete framför allt”, sade hon.

Å läkarbrigadens vägnar bekräftade dr Idael Cabrera Morales den kubanska regeringens och folkets åtagande att in i det sista fullgöra den uppgift som anförtrotts dem och att hålla Kubas och revolutionens fana högt.

”Idag är en dag av tacksamhet för den möjlighet vi har fått att vara en del av denna stora armé av vita rockar som skriver historia på fem kontinenter. Hela världen känner till värdet och engagemanget hos vår hälsovårdspersonal, och det är vi tacksamma för”, sade hon.

Cabrera Morales påminde om dem som, före de som nu arbetar där, inledde biståndsarbetet och den nuvarande utmaningen att fortsätta att ge kvalitativ, kostnadsfri hälsovård och hopp. ”Oavsett var vi befinner oss kommer kubansk hälsozvårdspersonal att finnas där.”

Dr Alicia Verdecia Charadán, chef för den medicinska brigaden, och andra gäster deltog i ceremonin under vilken 24 medarbetare uppmärksammades.

Det kubanska medicinska biståndet inleddes den 23 maj 1963 i Algeriet och sedan dess har mer än 605 698 medarbetare tjänstgjort i 165 länder.

För närvarande arbetar 25 688 yrkesverksamma i 59 länder, enligt statistik från hälsoministeriet.

Sedan Henry Reeve-kontingenten bildades av revolutionens ledare Fidel Castro 2005 har 88 brigader skickats till 56 länder med 13 467 medarbetare. Tre av dessa, med 265 medarbetare, bekämpade ebola i Västafrika, och 58 grupper hjälpte till i kampen mot covid-19 i 42 länder.

Cubadebate 230520 /cv

Celebran en Sudáfrica el aniversario 60 de la colaboración médica cubana