60 år av USA-blockad mot Kuba – 60 år av brott – nu är det nog!

60 år av USA-blockad mot Kuba – 60 år av brott – nu är det nog!

För idag exakt 60 år sedan införde USA en omfattande ekonomisk-, finansiell- och handelsblockad mot grannlandet Kuba. USA har i och med det under flera generationer grovt brutit mot elva miljoner kubaners mänskliga rättigheter.

Före och efter 1959 har USA:s regering gjort allt vad det kan för att förstöra och störta revolutionen som besegrade den USA-stödda Batistadiktaturen. Det innefattar aggressiva hemliga operationer och USA:s vägran att återge Republiken Kuba dess tillgångar i USA-banker på 424 miljoner dollar, som Batista och hans kumpaner stal med sig. 1961 bröt USA de diplomatiska förbindelserna med Kuba och bröt ingångna handelsavtal om köp av socker.

Men alla dessa försök, inklusive invasionen av Grisbukten 1961, att undertrycka det kubanska folket misslyckades. Då införde dåvarande president John F Kennedy en total blockad mot Kuba 3 februari 1962. (Presidentdekret 3447). Blockaden trädde i kraft 7 februari. 24 mars utfärdade USA ett förbud mot import av varje produkt som helt, eller delvis, hade kubanskt ursprung. Också om den tillverkades i tredje land.

Blockadens uttalade syfte är att ”framkalla svält och desperation” bland den kubanska befolkningen. 

USA:s blockad mot Kuba är den längsta och hårdaste i mänsklighetens historia och har så här långt orsakat Kuba skador för, lågt räknat, över 138 miljarder dollar. Andra beräkningar talar om över 1 000 miljarder dollar.

Blockaden kallas förminskande “embargo” av de ansvariga, trots att den grovt kränker internationell rätt och mänskliga rättigheter. Sedan den infördes har Kubas folk och regering ständigt krävt ett slut på denna destruktiva blockad som brutalt hindrar landets utveckling. Ett slut på blockaden har krävts i årtionden av alla världens länder (med tre undantag) i årliga omröstningar I FN:s Generalförsamling. Till kravet har ett otal internationella organisationer och personligheter anslutit sig. I rakt motsatt riktning gick Trump som brutalt skärpte sanktionerna under brinnande pandemi. President Biden och utrikesminister Blinken låtsas hycklande och svekfullt att de vill “hjälpa det kubanska folket i dess kamp för frihet med ytterligare, nya sanktioner mot Kuba”.

USA:s blockad bryter också mot handels- och mänskliga rättigheter i andra länder genom sina “extra-territoriella” verkningar, eller ”sekundära verkningar”. Med dessa pådyvlar USA godtyckligt höga böter på företag, banker, organisationer och medborgare som har någon kontakt med kubanska institut och folk. Företag och banker i EU är därför rädda för att samarbeta med Kuba eller för att investera där. Detta är ett extremt hinder för Kubas utveckling. Människor för till och med då medicinsk utrustning och material inte kan införskaffas i tid. Kubas regering talar därför om ”folkmord”.

Solidaritetsorganisationer runt om i världen, liksom många enskilda, uppmanar Bidenadministrationen att omedelbart häva blockaden. Av regeringen och EU kräver vi att det gör vad som är möjligt för att stoppa och kringgå USA:s blockad. Detta kräver tillämpning av ”European Council Regulation (EC) No. 2271/96 från november 22, 1996” och en uppmaning till Världshandelsorganisationen WTO att lagföra USA:s regering för dess brott mot internationella handelslagar och principer. Med sådana aktioner skulle EU göra det möjligt för många länder, företag och organisationer att samarbeta med Kuba som med en normal handelspartner.

Netzwerk Cuba 220201, redigerat Z. Tiroler

 Med lögner motiveras den kriminella blockaden

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72