70 miljoner extremt fattiga i Latinamerika

fattigdom, CEPAL
Foto: FN/Ryan Brown

Omkring 70 miljoner människor lever i extrem fattigdom i Latinamerika

Det är de fattigaste av de 180 miljoner människor vars inkomst inte räcker för att täcka deras grundläggande behov, visar en ny rapport från den ekonomiska kommissionen för regionen, som också förutspår en ekonomisk tillväxt på 1,7 procent i år och ännu lägre 2024.

Mer än 181 miljoner människor lever i fattigdom i Latinamerika och Karibien (29 procent av befolkningen) och av dessa lever 70 miljoner (11,2 procent) i extrem fattigdom, enligt siffror för 2022.

I sin nya rapport Socialt Panorama 2023 förklarar CEPAL, Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien (ECLAC på engelska), att dessa siffror innebär en minskning med mer än en procentenhet från föregående år och ligger på en nivå liknande den för 2019, alltså före covid-19-pandemin.

FN, CEPAL/ECLAC

Trots dessa framsteg varnar studien för att fattigdomen inte kommer att kunna fortsätta att minska under nästa år, eftersom den regionala BNP-tillväxten 2023 endast kommer att vara 1,7 procent och 2024 endast 1,5 procent, långt under de 3,8 procent som uppnåddes 2022.

Därför finns det ingen anledning att fira, sade CEPALs verkställande sekreterare och påpekade att 70 miljoner människor inte har råd att köpa en baslivsmedelskorg.

En tredjedel av befolkningen lever i fattigdom
José Manuel Salazar-Xirinachs påpekade att dessa uppgifter innebär att ”nästan en tredjedel av regionens befolkning lever i fattigdom, en andel som stiger till 42,5 procent när det gäller barn och ungdomar, en verklighet som vi inte kan tolerera”.

Salazar-Xirinachs informerade att fattigdomen ”också är högre bland kvinnor, ursprungsbefolkningar och människor på landsbygden”.

Hälften av de sysselsatta har informella jobb
När det gäller sysselsättningen specificerar analysen att av de 292 miljoner med anställning i Latinamerika och Karibien har hälften informella jobb och 20 procent lever i fattigdom, medan 40 procent har inkomster under minimilönen och hälften bidrar inte till pensionssystemen.

CEPAL förklarade att den ökade sysselsättningen är positiv men inte tillräcklig för att uppnå inkludering på arbetsmarknaden. ”Tillgång till produktiva, välbetalda jobb med tillgång till socialt skydd behövs, särskilt för kvinnor och ungdomar”, sade man.

År 2022 var 54,2 miljoner hushåll i regionen (39 procent av det totala antalet) helt beroende av informell sysselsättning och majoriteten av barn under 15 år och personer över 65 år bodde i hushåll med inkomster från informell eller blandad sysselsättning (61,2 procent).

Ojämlika inkomster
När det gäller inkomster lyfte rapporten fram ojämlikhet och noterade att den tiondel med högsta inkomst tjänar 21 gånger mer än den tiondel med lägst inkomst. År 2021 stod endast 105 personers förmögenhet för nästan 9 procent av regionens BNP.

I detta avseende sade CEPALs verkställande sekreterare att länderna måste gå från inlemmande till inkludering på arbetsmarknaden, vilket är hörnstenen i en inkluderande social utveckling.

”Men inkludering på arbetsmarknaden kräver hög och hållbar ekonomisk tillväxt. Det är inte möjligt att skapa en bättre framtid för arbete utan att skapa en bättre framtid för produktion och vice versa”, hävdade Salazar-Xirinachs.

Färre kvinnor har arbete
Å andra sidan visar uppgifter att männens deltagande på arbetsmarknaden var 74,5 procent 2022, medan kvinnornas endast uppgick till 51,9 procent.

Det främsta hindret för kvinnors inkludering på arbetsmarknaden är bördan av omsorgsarbete: deltagandet av kvinnor i hushåll med barn (61,6 procent) är lägre än för hushåll utan barn (73,5 procent).

CEPAL upprepade att hushållsarbete är en av de viktigaste källorna till arbete för kvinnor i Latinamerika, men den genomsnittliga inkomsten för de anställda är hälften av den genomsnittliga inkomsten för kvinnor med andra arbeten.

Granma 231125 / cv

Källa: Noticias ONU

Unos 70 millones de personas viven en situación de pobreza extrema en América Latina