Stöd hälso- och sjukvården i Kuba

2018-07-04 Upplagt av Eduardo Rueda

Nätverket Medicinare för Kuba inbjuder alla verksamma inom sjuk- och hälsovården såsom sjuksköterskor, apotekspersonal, läkare, undersköterskor och (re)habiliteringspersonal delta i arbetet att • slå vakt [ … ]

Stöd olika skolprojekt på Kuba

2018-01-04 Upplagt av Anna

Svensk-Kubanska Föreningen har sedan länge kontakt med, och givit stöd till, Olof Palme-skolan, Anton Nilsson-skolan och daghemmet Ömhetens Dal. Samtliga dessa finns i Havanna. Likaså [ … ]

ORKANINSAMLINGEN AVSLUTAD

2017-10-14 Upplagt av Christine

  Insamlingen är nu avslutad och resterande medel har överförts till Kuba. Sammanlagt har Svensk-Kubanska Föreningen samlat in och skickat 416 585 kr! Vi vill [ … ]