Alla människors lika värde! Alla folks lika rätt!

Alla människor föds lika. Alla har vissa oförytterliga rättigheter som rätten till liv, frihet och sökande efter lycka. Det är varje folks rätt att inrätta sin regering på det sätt som bäst passar dem för att uppnå trygghet och lycka.
Med dessa vackra ord grundades USA för 243 år sedan och världens starkaste stat upp genom massutrotning av urfolken, sekler av slavhandel och utplundring av andra länder. Under 1900-talet växte USA fram som världsmakt och gick efter Sovjetblockets sammanbrott på hämningslös offensiv för världsherravälde med mottot: ”Ett enda jordklot, en enda supermakt”. USAs globaliserade militarism för att krossa allt de upplever som hot mot utvidgningen av deras ”livsrum”, har slagit land efter land i spillror, hemsökta av terrorkrigföring och flyktingkatastrof utan like sedan andra världskriget. Sedan sekelskiftet har uppemot 3 miljoner människor dödats, ännu fler sårats eller drivits på flykt från krig, ruiner och diktatur.
USA har med Trump vid makten utvidgat sin våldsamma regimskiftespolitik, som tillsammans med klimatförnekelsen riskerar att driva hela mänskligheten till undergång. Trots USAs uppenbara, massiva krigsbrott har den rika västvärlden inte tagit avstånd från världsmakten, medan Kina och Ryssland sätter gränser för USAs världsherravälde. USAs globala avlyssning, desinformation, manipulation och förföljelse av de som liksom Julian Assange och Chelsea Manning avslöjar sanningen, är ett hot mot yttrandefrihet och demokrati och närmar sig Orwells mardrömmar.
Försvagat imperium på aggressiv offensiv
Efter millennieskiftet har USA invaderat Afghanistan och Irak, flygbombat Libyen, finansierat opposition och beväpnat terrorgruppen som al-Qaida och IS i syfte att krossa de arabiska nationalstaterna. Stödet till terrorister är väl belagt genom uttalande av ledande politiker, generaler och press i USA, medan svenska medier tiger. Men USAs ställning i världen har försvagats av den ekonomiska krisen och moraliskt av krigsbrotten och ansvaret för framväxten av islamistiska terrorgrupper, stöd till Saudiarabiens folkmord i Jemen och Israels folkmordspolitik, samt uppsägningen av kärnvapenavtalet.
Mellanöstern i fokus för USA:s regimskiftespolitk
Det började med omstörtande verksamhet, ”den arabiska våren”, som dock snart övergick i USA-stödd terrorism och inbördeskrig. Libyen flygbombades. Syrien kunde med stöd av Ryssland och Iran avvärja regimskifte i krig mot olika huvudsakligen USA-stödda terroristorganisationer.
I ökad utsträckning driver USA hård, folkrättsvidrig ekonomisk krigföring med sanktioner förutom mot Kuba, Venezuela och Nordkorea, och nu även mot Syrien och Iran som också hotas av utplåning.
Återta kontrollen över ”egna” världsdelen
USAs Fjärde Flotta patrullerar kring Sydamerika och Karibien, och Trump skärper sanktioner för regimskfte i Venezuela. USAs militärbaser i Latinamerika inringar ”Världens lunga”, det jättelika Amazonasområdet med en stor del av världens syre- och sötvattensreserver. Ursprungsfolkens rättigheter och liv hotas. Men USA:s politik kan inte kväva folkens strävan efter fred och frihet.
Världsmakten undergrävdes av de latinamerikanska och karibiska folkens frigörelse i början av tjugohundratalet med ett eget förbund av självständiga stater, utan USA. Då satsade Obama på ”mjuka kupper”, undergrävande verksamhet, sociala medier och i Kuba mildrad blockad och bistånd för att skapa en ”opposition” för regimskifte. Trump skärper den 60-åriga utsvältningsblockaden mot Kuba och satsar på regimskifte i de få länder i som ännu inte återerövrats, i Venezuela på statskuppsförsök – med stöd av Sverige och EU.
Världsmakten undergrävdes av de latinamerikanska och karibiska folkens frigörelse i början av tjugohundratalet med ett eget förbund av självständiga stater, utan USA. Då satsade Obama på ”mjuka kupper”, undergrävande verksamhet, sociala medier och i Kuba mildrad blockad och bistånd för att skapa en ”opposition” för regimskifte. Trump skärpte den 60-åriga utsvältningsblockaden mot Kuba och satsar på regimskifte i de få länder i som ännu inte återerövrats, i Venezuela på statskuppsförsök – med stöd av Sverige och EU.
USA inringar Ryssland och Kina med hundratals militärbaser
USA/NATO stärker inringningen av Ryssland, Kina och hela eurasiatiska världsdelen. I Ostasien stärks de militära banden med Sydkorea, Japan, Singapore, Australien och nära nog ständiga krigsövningar – i luften, till havs och på land. USA/NATO har dragit med Georgien, Ukraina, Azerbadjan, Moldavien i centralasiatiskt samarbete och genomför stora krigsmanövrer på gränsen till Ryssland. Statskuppen mot folkvalda presidenten i Ukraina 2014 samt den efterföljande konflikten ingår i detta sammanhang. Liksom krav på att få använda Gotland som avskjutningsramp mot Ryssland i ”försvar för de baltiska länderna”. I Afrika har USA militärbaser i nästan alla länder.
Sverige förs stegvis närmare USA/NATO
Rysslands och Kinas framväxt som ekonomiska världsmakter har utmanat USA som försöker dra in alla gränsstater i sitt välde. Finland och Sverige förs stegvis närmare NATO med återkommande krigsövningar, i våras i Norrland med Arctic Challenge Exercises över 100 stridsflygplan och 12 000 militärer. Och i juni den årliga USA-ledda marinövningen Baltops med Östersjöländerna. Vi lever i en extremt farlig tid. Sverige drivs allt längre in i USAs/NATOs famn. Svenska försvarets radioanstalt FRA har blivit en viktig allierad i USAs krigföring. Och med värdlandsavtalet kan USA/NATO från Sverige på egen hand angripa tredje land och föra in kärnvapen. USA har ensidigt sagt upp viktiga kärnvapenavtal och försöker hindra att Sverige och andra länder skriver på FN:s kärnvapenförbud.
De fattiga får betala för ekonomisk och klimatkris
IMF, Världsbanken, WTO – kontrollerade av USA som ensam har vetorätt, som stöds av EU – har drivit skuldsatta länder till undergång i Tredje världen och i Europa med Grekland och Ukraina som varnande exempel. IMF:s politik främjar USA:s strävan efter kontroll över råvarorna. De fattiga staternas möjligheter att driva självständig politik, kontrollera naturtillgångar och begränsa de transnationella bolagens rörelsefrihet inskränks till de rikas förmån. Följden blir ökade klyftor, massvält, miljöförstöring, desperation och underutveckling. .
Kämpa för rättvisa, frihet och bröd
USAs självständighetsförklaring 1776 var en milstolpe på väg till FNs deklaration om mänskliga rättigheter, till försvar för jordens utsugna, för nationernas rätt till kontroll över egna resurser, en rättvis ekonomisk världsordning, frihet och demokrati. Vi firar 4 juli som en frihetsdag riktad mot USAs världsomfattande brott och hot mot mänskliga rättigheter, folkens självbestämmande och mänsklighetens överlevnad.

Stöd solidaritetsarbetets paroller:
• Nej till Nato i Sverige!Hävda FNs förbud mot kärnvapen!
• Stoppa USAs/NATOs krigsupptrappning och USAs raketbasering i andra länder!
• Stoppa USA imperialismens ”humanitära” interventioner!
• Fördöm USAs krigsbrott, brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna!
• Fördöm USAs blockad mot Kuba och omstörtande verksamhet i Latinamerika!
• Fördöm USA-stödd terrorism i Syrien och Saudiarabiens/USAs folkmord i Jemen
• För alla länders okränkbarhet och alla folks självbestämmande!
• För en ny ekonomisk och social världsordning!
• För folkens rätt till egna resurser och naturtillgångar!
• För ett aktivt och demokratiskt FN!
• För ett fritt Palestina! Erkänn Västsahara! Lämna Venezuela & Nicaragua i fred!