”Alla rättigheter till alla” – Kubanska dagar mot homo- och transfobi

Conga Havanna 9 maj 2015.
Foto: Irene Pérez/Cubadebate

Kubanska dagar mot homo- och transfobi: ”Alla rättigheter till alla”

Att medvetandegöra, utbilda, lära och respektera är de aktuella orden under dessa dagar. Sedan 4 maj genomförs de kubanska dagarna mot homo- och transfobi för 14:e gången. Nätet fylls av paneler, debatter och artiklar som försöker synliggöra, bekämpa och övervinna alla former av diskriminering och våld på grund av kön, samt främja handlingar från institutioner till fördel för respekt och värdighet för personer som avviker från heteronormen.

Initiativet har tagits av Centro Nacional de Educación Sexual y Reproductiva (Cenesex) och pågår maj månad ut. Publicitet ges åt olika familjekonstellationer. En utmaning är kommunikationen mellan sexuella rättigheter och religiösa fundamentalister, bland annat.  På TV sänds den 14:e Galan mot Homo- och transfobi och flera böcker i temat publiceras.

Dagarna äger rum kort efter att en kommission som ska arbeta fram en ny familjelagstiftning tillsatts. Kommissionens uppgift är bland annat att försäkra de sexuella-och reproduktiva rättigheterna för HBTQ-personer.

Med övertygelsen att alla lagförändringar kräver en medföljande utbildningsprocess sammankallar Cenesex aktivister, specialister, akademiker och befolkningen i allmänhet för att garantera ”alla rättigheter till alla människor”.  

Jornadas contra la Homofobia y la Transfobia: “Todos los derechos para todas las personas”

Cubadebate 210516 (nedkortat)

Dagar mot homo- och transfobi

I år firar Kubas CENESEX den 14:e årliga Internationella dagen mot homo- och transfobi, IDAHOT (the International Day Against Homophobia and Transphobia) genom att arrangera en serie virtuella händelser från 4 maj till 30 maj för att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, rapporterar The Washington Blade. Programmet innefattar ett forum kring stereotyper om HBTQ-personer, par och familjer. En panel kommer att diskutera sätt att bekämpa homofobi i samhället, tips om hur man håller mer inkluderande samtal och högläsning om ämnet cyberaktivism.

Cuba Central Team (USA) 210514

HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72