amnesty

amnesty

Amnesty får finansiering från olika västregeringar. Det avspeglas i deras verksamhet.