Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/ana-belen-montes/
Export date: Mon Apr 15 2:30:50 2024 / +0000 GMT

Frige USA:s politiska fångar - Fallet Ana Belén Montes
Vi riktar nu kravet till Donald Trump:


Frige USA:s politiska fångar!


Bland dem som i USA idag är dömda och fängslade av politiska skäl uppmärksammar vi på grund av de hårda fängelsestraffen följande fyra fångar:

Ana Belén Montes, Simón Trinidad, Leonard Peltier och Mumia Abu-Jamal


Fallet Ana Belén Montes


Ana Belén Montes, arresterades 2001, och dömdes 2002 till ett 25-årigt fängelsestraff för spioneri. Och Montes, expert inom området internationella relationer, född 1957 och av puertoricansk börd, förnekar inte att hon i lagens mening begått spioneri. Hon hävdar inte heller att den utmätta strafftiden utifrån lag och praxis i USA är orimlig. Men, hon hävdar bestämt att det hon gjort, moraliskt sett var det rätta. Hon ångrar ingenting.

Även om hon dömts för att ha ”skadat USA:s nationella säkerhet” har hon på intet sätt tillfogat USA:s folk någon skada. Dem hon i viss mening kan sägas ha ”skadat” är de aggressiva krafter som står för USA-regeringars rätt att, med våld och hot om våld, dominera grannländerna i Syd- och Centralamerika. Därför hävdar Ana Belén att hon, trots att hon var anställd inom krigsmaktens underrättelsetjänst, inte begått förräderi. Hon har sagt ”mänskligheten är mitt hemland”, och där finns hennes lojalitet.

1985 fick hon anställning inom krigsmaktens säkerhetstjänst (DIA). Hon bestämde sig för att underminera Reagan/Bush-regeringens stöd till högerdiktaturer och terrorister i Centralamerika, och började förse Kuba med informationer. Verksamhet som fortsatte då hon 1992 övergick till DIA:s Kuba-avdelning.

Alla – åklagarna, FBI och Kuba – är överens om en sak: Ana Belén tog aldrig emot betalning från Kuba, eller från någon annan, för de informationer hon försåg kubanerna med.

Ana Belén hotades med dödsstraff. I det rättssystem som råder i USA kan en lindring av straff uppnås genom erkännanden och ”samarbete” med åklagarsidan. Ana Belén erkände spioneri och delgav åklagarsidan uppgifter om den information hon lämnat till Kuba. I samband med straffutmätningen sade hon: ”Den verksamhet som fört mig hit berodde på att jag lyssnade mer på mitt samvete än till lagen. Jag anser att vår regerings politik mot Kuba är grym och orättfärdig, djupt ovänskaplig. Jag ansåg mig moraliskt tvungen att hjälpa ön att försvara sig mot våra ansträngningar att påtvinga den våra värderingar och vårt politiska system. Vi har under fyra årtionden ägnat oss åt att oförsonligt ringakta Kuba. (…) Idag ser vi klarare än någonsin att intolerans och hat – från individer eller regeringar – enbart sprider smärta och lidande. Jag hoppas att USA utvecklar en politik gentemot och med Kuba, som grundas på grannsämja; en politik som erkänner Kuba som vilket land som helst; som ett land som vill behandlas med värdighet och inte med förakt. ”

De villkor som hon lever under i fängelset (Air Base of the U.S. Navy, Fort Worth, Texas) är extremt hårda. Hon tillåts ha kontakt endast med närmaste familjemedlemmar. Brev till henne returneras. Tidningar och andra medier nekas hon tillgång till. Inte heller tillåts hon någon kontakt med medfångar.

Oscar López Rivera, puertoricansk frihetskämpe (frigiven 2017 efter nästan 36 år i fängelse i USA) uttalade sig om Ana Belén: "Flera kamrater och vänner har frågat mig hur jag känner mig inför att se Ana Belén Montes' namn bredvid mitt i kampanjen för min frigivning. För mig är det en stor ära. Jag tror att alla rättvise- och frihetsälskande puertoricaner bör vara stolta över Ana Belén. Det hon gjorde var mer än hjältemodigt. Hon gjorde det som alla som tror på freden, rättvisan, friheten – och alla nationers rätt till eget bestämmande på bästa möjliga sätt och utan interventioner eller hot från andra – skulle ha gjort i hennes ställe. Och hon gjorde det hon gjorde eftersom hon visste att USA:s regering hade för avsikt att krossa den kubanska regeringen och påtvinga det kubanska folket ett system som skapats av Washington, ännu ett regimskifte. USA-regeringens avsikter var brottsliga, och om hon inte hade agerat som hon agerade så hade hon stött dessa handlingar. Låt oss alla vara stolta över henne, stödja henne och kräva hennes frigivning."

Mer information på nätet:

http://www.prolibertad.org/ana-belen-montes 1
Links:
  1. http://www.prolibertad.org/ana-belen-montes
Post date: 2018-01-22 20:23:29
Post date GMT: 2018-01-22 20:23:29

Post modified date: 2022-07-17 16:16:46
Post modified date GMT: 2022-07-17 15:16:46