Ännu en rapport bekräftar: Kuba världsbäst i miljö!

Ännu en rapport bekräftar: Kuba är det mest hållbara utvecklade landet i världen

Ny forskning visar ännu en gång att Kuba är det mest hållbara utvecklade landet i världen enligt en rapport som släpptes idag. Den socialistiska ön kommer före avancerade kapitalistiska länder som Storbritannien och USA, trots den 60 år långa blockaden som Kuba utsatts för.

Hållbarhetsindex, The Sustainable Development Index (SDI), är utformat av antropologen och författaren Dr. Jason Hickel och beräknar resultaten genom att analysera en nations mänskliga utveckling (human development). Denna tas från statistik på medellivslängd, hälsa och utbildning. Detta delas/ divideras i sin tur med nationens ekologiska avtryck, “ecological overshoot”, som talar om hur mycket det överskrider jordens naturliga gränser per capita och förbrukning av kol.

Länder med hög mänsklig utveckling och lågt avtryck på miljön får höga poäng. Men länder med låg medellivslängd och analfabetism, liksom de som överskrider jordens naturliga gränser, hamnar längre ner.

Baserat på de senast tillgängliga siffrorna, som är från 2015, så hamnar Kuba i topp med en poäng på 0,859. Venezuela hamnar på 12:e och Argentina på 18:e plats.

SDI skapades för att uppdatera Human Development Index, HDI, som togs fram av den pakistanske ekonomen Mahub ul Haq och som använts av FN:s utvecklingsprogram UNDP i sina årliga rapporter sedan 1990. HDI mäter medellivslängd, utbildning och BNP per capita, men ignorerar miljöförstöring som orsakas av ekonomisk tillväxt av toppaktörer som Storbritannien och USA. ”Dessa länder är de som bidrar mest till klimatförändringarna och andra former av ekologiskt sammanbrott. Detta påverkar de fattigare länderna i Syd oproportionerligt, där klimatförändringarna redan orsakar en växande hunger”, säger Hickel.

”I detta avseende främjar HDI en utvecklingsmodell som empiriskt är oförenligt med ekologi och som i sig innefattar en fundamental motsättning: att nå hög utveckling enligt HDI betyder att man måste sänka den någon annanstans i världen. För att mäta utveckling, som ska vara universell kan man inte försvara en sådan motsättning.”

Storbritannien, som enligt HDI hamnade på 14:e plats 2018, faller till position 131 enligt SDI. USA ramlar från 13:e till 159:e plats av 163 länder som finns med i det nya systemet.

Hickel tillägger: ”SDI rankning visar att alla länder fortfarande ’utvecklas’. Länder med de högsta nivåerna av mänsklig utveckling måste trots det reducera sitt ekologiska fotavtryck betydligt. Samtidigt som länder med det lägsta ekologiska fotavtrycket avsevärt måste förbättra de sociala indikatorerna.”

[Tidigare har också Världsnaturfonden WWF kommit fram till att Kuba är det enda långsiktigt hållbara landet i världen. Då använder man sig av just HDI. Kuba förenar ett högt HDI med ett ekologiskt fotavtryck per capita som planeten klarar].

SDI är tillgängligt på sustainabledevelopmentindex.org

Cuba found to be the most sustainably developed country in the world, new research finds

Morning Star 191129

Cuba found to be the most sustainably developed country in the world, new research finds

Nedan visas HDI och ”ecological footprint”. Kuba hamnar inom det fält som förenar ett högt HDI med ett hållbart ekologiskt fotavtryck