Ännu ett fiasko för USA:s inblandning i Kubas affärer

Foto: Jonathan Buttle-Smith (CC-0)

Terrorism mot Kuba uppmuntras från utlandet

Extremhögern i Miami är frustrerade och förbannade för att de inte lyckades förlänga ”den sämsta regeringen” i USA:s historia med ytterligare fyra år, och för att de inte heller under de senaste fyra åren lyckats krossa den kubanska revolutionen.

Parallellt med försöken till en kupp i Havanna de senaste dagarna, under observation och uppmuntran från USA:s ambassad, uppmanas till våld, kaos och uppror på sociala nätverk. Det är en del av samma plan som Washington står bakom.

USA:s regering och dess olika säkerhetsorgan är väl medvetna om de uppmaningar till terror som sprids från USA. Stormakten tolererar uppmaningarna, vilket utgör en del av aggressionen mot Kuba från Washington.

Det sprids uppmaningar till att genomföra terroristaktioner mot offentliga tillgångar och pengar erbjuds för de som utför attentat. Det är i huvudsak sändningar från Florida som ligger bakom. Det påminner om tiden för terroristen Luis Posada Carriles, som rekryterade legoknektar i Centralamerika med pengar från den kuba-amerikanska maffian i Miami. De fick pengar för att placera ut bomber på turistinstallationer i Havanna.

 Utlovade belöningar: ”Till unga entreprenörer: 1 000 dollar för att sätta eld på en polisbil; 2 000 dollar för att sätta eld på en polisbuss; 5 000 dollar för att sätta eld på en hårdvalutabutik. Skicka video (för att visa attentaten) till…

”Antikommunistiska patrioter i exil! Det är dags att finansiera den hemliga kampen i Kuba. Nej till pacifismen!”

Gift, terrorism, manipulation och hat färdas via de sociala nätverken som ett uttryck för kärnan i en misslyckad kontrarevolution och fylld av hämndbegär. Vårt svar är vår styrka av enighet i befolkningen.

I planerna har USA-diplomaten och chef på USA:s ambassad i Havanna, Timothy Zúñiga-Brown, stött den grupp som påstår sig genomföra en hungerstrejk. Diplomaten har flera gånger besökt gruppen och uttryckt sitt stöd för de som bryter mot de pandemiregler som gäller i Kuba. Det är en grov överträdelse av hans uppdrag som diplomat. Han har varit uppkallad till Kubas UD som protesterat mot kränkningen av Wien-konventionen.

Cubadebate 201130

El terrorismo contra Cuba alentado en redes sociales desde el exterior

Fernández de Cossío denuncia participación estadounidense en actos de provocación política

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72