Äntligen – Castillo Perus president!

Foto: Braian Reyna Guerrero, CC BY 2.0 Wikimedia Commons

Äntligen –  Pedro Castillo Perus president!

6 juni vann vänsterns Pedro Castillo för partiet Peru Libre presidentvalet i Peru. Högern har förhalat och försökt förhindra Castillos tillträde sedan dess. Obefogade överklaganden, protester, hot om kupp från militärer och högerpolitiker, har skapat en spänd spänning, polarisering och oro för framtiden. Högerextremisten Keiko Fujimori, som förlorade valet, är åtalad för korruption och hade också personliga skäl att försöka förhindra uppfyllandet av valresultatet. Nu riskerar hon att dela fängelse med sin far, den tidigare diktatorn Alberto Fujimori, dömd för korruption. Under hans presidenttid tvångssteriliserades hundratusentals kvinnor från ursprungsbefolkningen och hans regering drev ett utrotningskrig mot oppositionen. Denna gång uppfylldes inte förutsättningarna för en militärkupp.

Valmyndigheten stod i stort sett pall inför påtryckningarna och har nu äntligen utropat Castillo till segrare.

Castillo får en tuff uppgift. Peru har under 40 år förstörts av nyliberal politik. Landet har de högsta dödssiffrorna i världen på grund av Covid. Fattigdomen är utbredd. Och högern accepterar inte en president som vill jämna ut klasskillnaderna, som går emot nyliberalismen och som drar Peru ur den högerallians i vilken den ingått. Högerns förakt för demokrati har demonstrerats på ett övertygande sätt.

Svensk-Kubanska föreningen gör som en rad statschefer i Latinamerika och gratulerar och önskar Perus nye president all kraft att föra segern vidare mot ett rättvisare samhälle.

Telesur 210719 med flera

Felicitan a Pedro Castillo tras proclamación como nuevo presidente de Perú

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0