Är Costa Rica så lugnt och fredligt som det sägs?

Foto: Elmundo.cr

När vi som försvarar vänsterregeringar i Latinamerika frågar liberaler, som är våldsamt emot regeringar som de i Kuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua om deras alternativ, så brukar deras enda exempel på en liberal demokrati vara det lilla Costa Rica. Så låt oss titta på detta ”mönsterrike” som liberalerna älskar, deras halmstrå i Latinamerika som de pekar på för att visa att det finns alternativ till det socialistiska Kuba och de sociala framgångar som kubanerna gjort, trots omvärldens fientlighet.

Ökningen av våldet i Costa Rica har påverkat uppfattningen om det centralamerikanska landet som ett med socialt lugn.

Den 1 november uppmärksammades att det var 70 år sedan armén avskaffades. Alla politiska skiljelinjer skulle lösas genom rättsstaten och inte med vapen och våld. Men hur har det gått?

Costa Rica visar ökande våld och osäkerhet i kombination med en social kris. Detta ifrågasätter uppfattningen att landet är så fredligt som det sagts. För närvarande har Costa Rica en styrka med 14 000 poliser. Landet har knappt 5 miljoner invånare och turism är en av dess viktigaste inkomstkällor. Uppskattningsvis besöks landet av 3 miljoner turister årligen, vilket bidrar med 3 miljarder dollar, ca 5 procent av BNP.

Enligt uppgifter från Organismo de Investigación Judicial (OIJ) delade Costa Rica och Mexiko topplaceringen av antalet mord, 12 per 100 000 invånare. Siffran för detta år speglar ökningen av våldet mellan kriminella ligor, som slåss om kontrollen över droghandeln. Våldet sker främst i huvudstaden San Josés utkanter. Fram till augusti 2018 rapporterades 371 mord. Den höga siffran väcker myndigheternas oro. 2017 sade ministern för säkerhet att landet borde deklarera ”nationellt nödläge”. Den höga mordfrekvensen är att betrakta som en epidemi, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Den alarmerande siffran över antalet mord har inte enbart med droghandeln att göra, utan det handlar också till stor del om kvinnomord. Det har medfört krav på att återupprätta armén och öka säkerheten.

Experter framhåller att staten inte behandlat det ökade våldet som en effekt av den marginalisering som kommer av en ökad ojämlikhet under de senaste 20 åren.

Enligt rapporten ”Tillståndet i Nationen 2018”, som lades fram i november, lägger Costa Rica mer av sina resurser på att täcka statens skulder än på utbildning, hälsovård och vägar. Landet har slagit in på en politik av nedskärningar av det offentliga, vilket visar sig i ökad fattigdom och ökade klyftor. Idag ligger fattigdomen på 20 procent av alla hushåll och den extrema fattigdomen på ca 6 procent. Med de nedskärningar som annonserats kommer detta att öka till 23 respektive 10 procent.

I absoluta tal betyder det att antalet människor som inte kan täcka sina dagliga kostnader kommer att öka från dagens 250 000 till ca 450 000. 2017 var det knappt 87 000 hushåll som led av extrem fattigdom. 2018 hade antalet hushåll ökat till över 99 000. Sociala rörelser har varnat för att en djup social kris kommer att bli följden.

Bilden av Costa Rica som ett stabilt, fredligt och välmående land är i gungning såväl på grund av det ökande våldet som osäkerheten och fattigdomen. Myndigheterna saknar en politik för att möta befolkningens problem.

Telesur 181201

 

https://www.telesurtv.net/news/costa-rica-violencia-crisis-social—20181201-0013.html