Är Kuba en fallerad stat?

Är Kuba en fallerad stat?

Covidpandemin drog mycket olycka över världen men den blottlade också usel politik vad gäller hälsa och social trygghet. I ett land som USA, som skryter med ett marknadsekonomiskt system, där är pengar viktigast. Där lämnas den som inte kan betala utan mat eller hjälp.

Kuba, ett fattigt litet land utsatt för historiens längsta och grymmaste ekonomiska och kommersiella krig, anklagas av USA för att vara en ”fallerad stat” i dess mediekrig mot ön. Kuba möter Covidpandemin med knappa ekonomiska resurser.  Knappheten är till stor del beroende på USA:s blockadlagar, som intensifierades 2019 med drygt 240 nya åtgärder från Washington för att hindra Kubas utveckling och framkalla protester mot socialismen och landets regering.

Men tack vare Kubas socialistiska system, inte perfekt, men mer humant och solidariskt än kapitalism, kunde Kuba med egna krafter ta fram tre vaccin (och ytterligare två som nu testas) och snabbt bygga 22 bio-laboratorier för att göra PCR-test. Denna ansträngning har gett oslagbara resultat; idag är antalet smittade lägre än i kapitalistländerna i Europa och USA (i förhållande till folkmängden).

Skulle det vara en fallerad stat?

Siffrorna ljuger inte och medan Kuba går framåt i hälsovård, utbildning, kultur, social säkerhet, omsorg om barn, gamla och kvinnor, så ser vi något annat i kapitalistiska länder. 

I USA lever ett av sex barn i fattigdom och vuxna har en liknande situation i vilken en av åtta lever i fattigdom. Det visar att det systemet inte är så bra som propagandan vill övertyga världen om.

Den humanitära organisationen Children International försäkrar att under de kommande åren kommer en av sju i USA födas i fattigdom. Och det i ett land som inte är utsatt för något ekonomiskt krig utan enbart beroende på ojämlikheten som det kapitalistiska systemet skapar. Det gör att 40 procent av barn i USA innan sin 18-årsdag tillbringat minst ett år i fattigdom. Barnfattigdomen är mycket högre än i andra rika länder.

Barn i USA som lever i fattigdom står inför en situation där de möter våld, drogmissbruk, brist på god utbildning och hälsovård. Det kapitalistiska systemet bekymrar sig inte om människan.

I det så förhärligade USA utsätts svarta och latinobarn för rasistiska trakasserier, något som förvärrats på senare år. Det har medfört att många elever hoppar av skolan. 

Det händer inte i det socialistiska Kuba där alla är lika inför lagen och har samma möjligheter oavsett hudfärg, religiös tro eller socialt ursprung.

Enligt rapporter i pressen säger svarta elever i USA att vita skolbarn kallar dem apor, att de är smutsiga, att de ser ut som exkrement. Andra påminner dem om slaveriet och lynchningar och säger till dem att plocka bomull som slavar på 1800-talet.

Enligt internationell forskning så är USA, som försöker diskvalificera den kubanska socialismen, ett av länderna med störst ojämlikhet. Det då det anses vara världens rikaste land men har en av de högsta andelarna fattiga bland utvecklade länder. Närmare 40 miljoner personer lever under fattigdomsstrecket. Det leder inte till några mediekampanjer, sådana som USA utsätter Kuba för.  Washingtonbaserade Council on Foreign Relations medger att ojämlikheten i inkomst och förmögenhet i USA ökar och är större än i något annat land.

USA saknar ett solitt socialt nätverk och stöd till låginkomsttagare, som det så avskydda Kuba har. I USA rättfärdigas fattigdom som ett individuellt misslyckande och inte som orsak av svagheterna i kapitalismen

USA är epicentret för Covid-19 pandemin, med fler än 855 000 döda, 2 576 per miljon. Under pandemin har ytterligare 30 miljoner människor blivit arbetslösa. I Kuba har sammanlagt drygt 8 300 personer dött av Covid-19 under pandemin, 725 per miljon.

Tack vare resultaten Kuba uppnått i omsorgen om barn säger UNICEF att Kuba är ett föredöme och exempel på skydd av barn, samt att ön inte har några gatubarn. Inte heller förekommer kidnappningar. Barn har den högsta prioriteten och det är orsaken till att de inte lider av de brister som miljontals minderåriga gör, som exploateras eller utnyttjas i prostitution.

Det kubanska utbildningssystemet är gratis från förskola till universitet. Rätten till hälsovård är fullt ut statsfinansierat med ett nätverk av centraler över hela landet som täcker primärvård och preventiv vård. Kirurgiska ingrepp görs med senaste teknik i sjukhus och institut specialiserade i kardiologi, cancer, njur-, ögon- och blodsjukdomar, liksom organtransplantationer.  

Det socialistiska Kubas erbjuder gratis vaccination i ett av de mest omfattande vaccinationsprogrammen i världen för att förhindra 13 sjukdomar. Med det har man kunnat utrota malaria, polio, difteri, kikhosta, mässling, röda hund, medfödd röda hund syndrom, stelkramp hos nyfödda, tbc och hjärnhinneinflammation.

Denna realitet försöker USA dölja och förvränga. Kubas framgångar är orsaken till USA:s hat av Kuba och dess socialistiska revolution. Det är lönt att fråga sig vilken är den verkligt fallerade staten?

Cuba Support Group 220102

What is the true failed state?

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72