This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Tue Sep 28 13:46:11 2021 / +0000 GMT

Arbetet med Kubas nya grundlag fortskrider
Grundlagskommissionen har gått igenom folkrådslagens förslag

Kuba arbetar med att ta fram en ny grundlag som ska ersätta den nuvarande från 1976. Under hösten har diskussioner förts på arbetsplatser och i bostadsområden där folk kunnat ge synpunkter och förslag till det utkast som Nationalförsamlingen lagt fram. Efter att utkastet arbetas om, utifrån synpunkter som kommit, kommer kubanerna att folkomrösta om grundlagen i februari.

Den grundlagskommission som Nationalförsamlingen utsett har haft sitt första möte efter att rådslagstiden gått ut. De analyserade och diskuterade inkomna förslag i fem dagar.

Kommissionens ordförande Raul Castro ledde mötet, där landets president, tillika regeringschef, Miguel Díaz Canel, samt Centralkommitténs andresekreterare José Ramón Machado Ventura också deltog.

133 681 rådslag har ägt rum i kvarter, grannskap, byar och arbetsplatser. 1 706 872 medborgare gjorde inlägg med 783 174 förslag (666 995 justeringar, 32 149 tillägg, 45 548 strykningar och 38 482 krav på förtydliganden). Till detta kom 2 125 förslag från kubaner i utlandet.

Grundlagskommissionen kom överens om att föreslå Nationalförsamlingen ett antal förändringar i grundlagsprojektet.

Granma 181127

 

 


Post date: 2018-12-01 17:02:46
Post date GMT: 2018-12-01 16:02:46
Post modified date: 2018-12-01 17:02:46
Post modified date GMT: 2018-12-01 16:02:46

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com