Argentinas f.d. president varnar för interventionism

Källa: nodal

”Att lägga sig i andra länders interna problem är ett mycket allvarligt fel” säger Eduardo Duhalde, f.d. president i Argentina.

 

Colombias president Iván Duque sa i en intervju i det colombianska radioprogrammet ”Oye Calí” att han, tillsammans med Chiles president Sebastián Piñera, hade för avsikt att upplösa Sydamerikanska nationernas union (UNASUR).

Eduardo Duhalde, Argentinas president från januari 2002 till maj 2003, är författare till boken Comunidad sudamericana: logros y desafíos de la integración (Sydamerikansk gemenskap – integrationens resultat och utmaningar). I sin bok delar han med sig av förtroenden i dialogen med andra presidenter i Latinamerika vid tidpunkten då han överlämnade makten till sin efterträdare Nestor Kirchner 2003. De var bl.a. Alvaro Uribe från Colombia, Hugo Chávez från Venezuela, Alejandro Toledo från Peru, Alfredo Palacio från Ecuador och Ricardo Lagos från Chile, med sina politiska och ideologiska skillnader, i vissa fall djupa och oförsonliga. Duhalde sa dock att de tog ”de första stegen på en väg utan återvändo”. Nu verkar det dock som om denna integration kan komma att överges. För att förstå det nuvarande läget för UNASUR och det colombianska initiativet, talade nodal med den tidigare presidenten.

Du var en av initiativtagarna till UNASUR. Colombias president Iván Duque har sagt att han med Chiles president Sebastián Piñera arbetar på att upplösa den, på grund av situationen i Venezuela, och att de funderar på att att de bilda en ny regional organisation, vars namn skulle vara PROSUR. Vad anser du om det?

Namnet har ingen betydelse. Men att bilda en organisation för att göra samma misstag som gjorde att MERCOSUR och UNASUR misslyckades tycker jag inte verkar särskilt intelligent. Vilket var det stora misstaget de gjorde? Att ideologisera samlandet av de 12 sydamerikanska länderna på en stor marknad, med ett antal ankarverk, en fysisk integration, energiintegration. Det var det som spelade roll när vi skapade MERCOSUR och UNASUR med Andinska gemenskapen. Men misstaget var det, att politisera, och nu är vi där igen. Frågan om Venezuela sammanfaller, enligt min mening, med frågan om alla länder, men det betyder inte att man ska skapa en struktur med rent ideologiskt syfte, det är att upprepa samma fel.

Varför bildades UNASUR? Har det något existensberättigande om det finns allvarliga problem i ett land, i det här fallet Venezuela?

Det är klart att integration är viktigt när det handlar om det största integrerade utrymmet i världen med två miljoner kvadratkilometer (2.000.000 km2). Det är mer än Ryssland, vilket är det största landet, och här finns alla klimat, alla möjligheter, men bara så länge vi inte kommer in på det ideologiska. Jag tror att Europeiska Ekonomiska Gemenskapen och Europeiska Unionen efter det har pekat ut vägen. Där kan finnas socialistiska och högerinriktade länder, men det hindrar dem inte från att integreras. Sanningen att säga så beklagar jag misstaget som ledarna begick, först med Paraguay, ett litet land som fattade ett beslut inom sina regler och som uteslöts från MERCOSUR; skamligt. Att lägga oss i de interna problemen i andra länder är ett mycket allvarligt fel.

Varför föreslog ingen att upplösa UNASUR när Brasiliens tidigare president Lula da Silva inte tilläts att ställa upp i valet förra året, och nu menar de att inte finns någon demokrati i Venezuela? Förtjänar den komplicerade situationen i detta land en upplösning?

När det gäller kamrat Lula är det precis samma sak. Det vill säga de fattar beslut utifrån ideologiska resonemang. Detta är vad jag har fördömt och det kommer jag att fortsätta att göra eftersom det enda sättet att få en avgörande närvaro på nationsnivå är genom integration. Modellen för mig har alltid varit EEG och sedan EU. Om man inte förstår det kommer vi att fortsätta att begå samma misstag. Det är problemet, beslut fattas på basis av de ideologiska positionerna hos dem som är dominerande i regionen.

Självklart finns det en majoritetssektor som återvänder till de ideologiska positionerna men nu från yttersta högern eller en ockerkapitalism. Jag tror att när stormen har lagt sig, när allt har lugnat ner sig, måste vi skapa en stor sydamerikansk marknad för att därefter utvidga den till de latinamerikanska länderna. Med en stor marknad skulle vi vara starka. Men om vi fortsätter att insistera på det ideologiska är det inte längre användbart och vi kommer inte att kunna ta oss ur detta träsk.

nodal 190114

Eduardo Duhalde, expresidente de Argentina: “Meternos en los problemas internos de otros países es un gravísimo error”