Argentinsk presidentkandidat ger USA svar på tal

Argentina, FiT-U, presidentkandidat
Myriam Bregman på sin facebooksida.

Argentinsk presidentkandidat ger USA svar på tal

Parlamentsledamoten och presidentkandidaten Myriam Bregman för vänsterfronten FITU (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad) fick en inbjudan från USA:s ambassadör Stanley till ett möte, men tackade nej och klargjorde varför: 

Buenos Aires, den 24 september 2023

USAs ambassadör i Argentina Marc R. Stanley

Jag har mottagit ett brev från er där Ni bjuder in mig i egenskap av presidentkandidat för Vänsterns och arbetarnas enhetsfront till ett möte ”för att diskutera och fördjupa våra bilaterala förbindelser”. Tillsammans med ledningen för mitt parti vill jag informera Er om att vi har beslutat att tacka nej till denna inbjudan. Och jag kommer nu att redogöra för de politiska skälen till detta beslut, utan att detta innebär någon som helst bedömning av Er som person.

För det första anser vi inte att de av oss i vårt land som är presidentkandidater bör diskutera våra förslag med diplomatiska företrädare för andra länder. Vi ser detta som en elementär suverän ståndpunkt. Presidentkandidater i Ert land träffas inte för att diskutera sina förslag med exempelvis den argentinske ambassadören. Vi ser inte varför vi skulle agera annorlunda. Särskilt inte då vi är en politisk kraft som ifrågasätter Ert lands ekonomiska och politiska inblandning i vårt land.

Detta beslut är inte riktat mot USAs arbetare och folk, tvärtom. Vi känner oss delaktiga i och solidariska med den historiska kampen mot slaveriet, som fick sitt största uttryck under inbördeskriget i mitten av 1800-talet, med arbetarnas kamp för kortare arbetsdag, som ledde till avrättningen av ”Chicago-martyrerna” 1886, en händelse som arbetarklassen i nästan alla länder i världen minns varje Första maj; med kampen mot rassegregation och dess företrädare som Rosa Parks, Malcolm X, Martin Luther King Jr – de två senare brutalt mördade under medverkan av den stat Ni representerar. Idag fortsätter denna kamp i rörelsen #BlackLivesMatter som uppstod som en form av protest mot rasistiskt polisvåld, som det som utövades mot bland andra Trayvon Martin och George Floyd, och som vi i Frente de Izquierda i Argentina har mobiliserat oss i solidaritet med. Vi har just fått höra om en historisk strejk av arbetarna i de tre stora bilföretagen i Ert land (Ford, General Motors, Stellantis) för löneökningar och arbetsvillkor, vilket vi ser som mycket uppmuntrande, med tanke på att olika presidentkandidater i Argentina försöker begränsa strejkrätten och sopa undan arbetarklassens historiska erövringar. På samma sätt har vi med stort intresse följt den process av facklig organisering som äger rum i stora delar av USAs arbetande ungdom.

Vi ifrågasätter också den politiska och ekonomiska inblandning som Ert land utövar och har utövat i vår region, där det har gjorts många militära ingripanden för att avsätta regeringar som inte passade, och på global nivå, som i det nuvarande kriget i Ukraina. I vårt fall har vi ifrågasatt både den ryska invasionen och Natos ingripande i konflikten. Än idag fortsätter blockaden mot Republiken Kuba, som inleddes för mer än sextio år sedan, och ockupationen av Guantánamo, där ett olagligt fängelse har funnits i mer än tjugo år och där de frihetsberövade inte har den minsta rätt att försvara sig. Ert land har för övrigt alltid motsatt sig vårt lands suveräna anspråk på Malvinasöarna och stödde Storbritannien i kriget 1982.

Slutligen undgår det oss inte heller att det är Er regering som har den avgörande makten i internationella finansiella organisationer som Internationella valutafonden (IMF), med vilka lån ges till länder som Argentina för att upprätthålla er dominans till priset av ytterligare åtstramningar mot majoriteten av mitt lands arbetare och folk. Även om det är allmänt känt att det lån som Macri-regeringen olagligen och illegitimt tog 2018 gick igenom tack vare att dåvarande Donald Trump-regeringen agerade för att gynna honom politiskt, är det nu det argentinska folket som betalar priset för denna handling, på grund av att den nuvarande argentinska regeringen erkänner denna skuld.

Vi är inte omedvetna om att vårt lands övriga presidentkandidater i detta val intar en förmånlig inställning gentemot Er och USAs regering, en inställning som inte är i linje med grundläggande oberoende och suveränitet.

Högaktningsfullt

Myriam Bregman
parlamentsledamot, presidentkandidat för Vänsterns och arbetarnas enhetsfront FITU

Resumen Latinoamericano 230925 / cv

Argentina. Contundente respuesta de la diputada y candidata a presidenta Myriam Bregman al embajador de EE.UU, Marc Stanley