Återpubliceringen: Svenska ambassadören om Kuba

 

Det är en märklig upplevelse att lyssna på Sveriges avgående ambassadör i Kuba, Elisabeth Eklund på Studio1 den 19 juli. Hon pratar om hur eländigt landet är med arbetslöshet, varubrist, dåliga bostäder, ”svårt att finna mat” och så vidare. Reportern frågar (heder åt denne) hur Kuba står sig jämfört med andra länder i regionen. Det tycker ambassadören inte är relevant! Så fortsätter hon istället uppräkningen på allt elände. Ambassadören slår också fast att Kuba inte har en hållbar ekonomisk utveckling och ”ingen produktion” (!) Som sitt slutgiltiga argument uppger hon att priset på en liter grädde är 150 kr, samtidigt som månadslönerna ligger under 200 kr.

Det måste vara ett märkligt land, detta Kuba! Skolbarnen får en liter mjölk om dagen. FN/UNICEF konstaterar att Kuba är det enda landet i Latinamerika där det inte förekommer undernäring bland barn. FN/FAO framhåller Kuba som det mest framgångsrika landet i Latinamerika när det gäller just matförsörjning. Hungern är utrotad i Kuba, medan 53 miljoner mäniskor hungrar enbart i övriga Latinamerika. Även om inte ambassadören vill det, kan man tycka att det är högst relevant att jämföra med regionens hunger, barnarbete, sociala misär och otrygghet. Medellivslängden är högre och barnadödligheten lägre än i USA! Enligt Världsbanken 2015 har Kuba det bästa utbildningssytemet i världsdelen. Och enligt UNESCO: ”Kuba, ett av de fattigaste länderna i LA har de högsta resultaten i undervisningen.”

Kuba är det enda landet i Latinamerika och det enda landet i 3:e världen som ligger bland de tio främsta i HDI (Human Development Index) vad gäller medellivslängd, utbildning och levnadsstandard. (enligt FN:s Utvecklingsprogram) och den kubanska sociala säkerheten för arbetarskydd är ”närmast ett mirakel jämfört med andra länder” enligt chefen Daniel Martinez på Internationel Labour Organisation, ILO.

Uppräkningen skulle kunna fortsätta. Men av allt detta positiva har ambassadören inte sett något. De ideologiska skyddslapparna täcker både öron, näsa och hjärna.

Zoltan Tiroler 160719