Återvinning sparar resurser i Kuba

Pappersbuntar på ca 500 kilo pressas samman i denna gamla maskin. Foto: Miguel Febles Hernández

Återvinning sparar resurser i Kuba

Vid 2021 års utgång hade 151 000 ton återvinningsbart material samlats in i landet. Över hälften som resultat av en strategi att dra in invånarna i återvinningscykeln.

Med utgångspunkt från att hemmen är där det mesta avfallet kommer ifrån, har ett system för återvinning etablerats. Det innefattar 690 fasta och 11 500 mobila återinsamlingsstationer. Men det är fortfarande otillräckligt med tanke på hur mycket avfall det finns i kommunerna.

Industriminister Eloy Álvarez Martinez säger att det handlar om att få en folklig rörelse med aktivt deltagande av massorganisationerna och skolorna. Hanteringen i stadsdelarna sköts av den kommunala servicen.

Återvinning gjorde det möjligt att förra året förse den medicinska industrin med 33 miljoner glasförpackningar, vilket hjälpte till att minska den otillräckliga produktionen. Materialet har samlats in, klassificerats, processats och kommersialiserats av företag i provinserna som arbetar med återvinning.

Trots det som uppnåtts hittills är det en lång väg att gå med tanke på ansträngningarna att ersätta import med egen tillverkning, ett av de snabbaste sätten för att förbättra landets ekonomi och en viktig källa till utveckling.

Det gäller att arbeta för en kultur såväl bland befolkningen som i företag att förstå vikten av återvinning av det som idag i stor utsträckning kastas i soporna eller blir utrustning som står uppställda på fabriksområden och inte används.

Granma 220305

Se acopiaron 151 000 toneladas de material reciclable en 2021

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72