Att neka till USA:s blockad

snara
Foto: Tamara Gore /Unsplash

Att förneka eller förminska USA:s blockad

Precis som det finns de som nekar till att månlandningen ägt rum, hävdar att ett chip opereras in vid Covid vaccinering eller att chemtrails är avsiktliga utsläpp av kemikalier för hemliga syften, finns det de som förnekar att Kuba är blockerat.

En kampanj förs i ett försök att förneka att blockaden mot Kuba existerar. Det sägs att USA exporterar livsmedel till Kuba. Men varje försäljning kräver ett exklusivt och uttryckligt tillstånd av Kongressen. Om det ges, sker exporten på diskriminerande grunder.

Det handlar då om en ensidig export från USA till Kuba (det motsatta är helt förbjudet). Det krävs att Kuba betalar i förskott på licens av USA:s Skatteverk. Detta är fullkomligt i strid med hur internationell handel normalt försiggår.

USA:s regering är enligt lag tvingat att kartlägga och försöka hindra Kubas kommersiella transaktioner med ALLA länder i världen. Bland annat genom att förhindra de nödvändiga finansiella transaktionerna och sabotera transporterna till sjöss.

USA:s blockad hindrar Kuba från tillgång till teknologisk utrustning, apparater, mediciner från USA-ägda företag som istället måste införskaffas till omåttliga priser via mellanhänder; alternativt försöka hitta substitut med sämre verkningsgrad.

Företag från vilket land som helst, som vill göra affärer med Kuba, utsätts för hot och repressalier av USA.

Blockaden är en bepansrad näve och en överväldigande ekonomisk belägring.

De som inte erkänner detta ljuger.

SOLIDARITET!

HÄV BLOCKADEN! EN MILJON KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0