Att vara oppositionell i Kuba – en extremt lönsam affär

Kubas opposition - världens mest välgödda

Att vara oppositionell i Kuba – en extremt lönsam affär

Det pratas mycket om rysk och kinesisk inblandning. Ofta utan bevis och trovärdighet. När får vi höra om USA:s omfattande, flagranta och öppna inblandning i andra länders angelägenheter? Varje år får tusentals ”demokratiaktivister”, ”oberoende journalister” och ”dissidenter” miljontals dollar att dela på. Under senare år har summorna till undergrävande verksamhet blivit större och större. USA:s finansiering försörjer ett stort antal människor, såväl i Miami, som Havanna. Liksom ett antal i Europa, inklusive Sverige. Att vara opposition i Kuba är en mycket lukrativ verksamhet. Inte heller riskerar de ”oppositionella”/ penninghungriga tortyr eller död. Samtidigt som människorättsaktivister mördas i parti och minut i högerregeringarnas Brasilien, Colombia, Honduras, Guatemala, Haiti med flera.

När får vi höra om denna inblandning i Kubas inre angelägenheter?

Ett omfattande nät av grupper som finansieras av USA:s regering får tusentals dollar i kontanter varje år. Det handlar om ”demokratiaktivister”, ”oberoende journalister” och ”dissidenter”.

Just nu är det tiotals organisationer som hanterar ”demokratiprojekt” på ön. Offentliga register avslöjar bara bråkdelen av alla mottagare. Vissa av programmen är så hemliga att mottagarna av fonderna aldrig publiceras. Allmänna detaljer kring andra program kan man hitta i offentliga register även om de opererar under maximal diskretion i Kuba.

Myndighetspersoner i USA säger att de inte kan delge detaljer om dessa program för att skydda deltagarna från repressalier. Strategierna för att skapa demokrati stämplas som ”kommersiella hemligheter” och undantas från lagen om Informationsfrihet, Libertad de Información (FOIA) enligt de brev som jag tagit emot från USA:s UD och USAID, [USA:s ”biståndsorganisation” som hanterar en stor del av pengarna].

En del av nyheterna de senaste veckorna har handlat om Digital News Association Inc, ADN. 12 oktober informerade USAID att det tilldelat företaget i Florida 410 710 dollar för att främja demokrati i Kuba. I tisdags frågade mig en journalistkollega om jag visste att ADN, en nyhetssida som läses i Kuba, fick en del av pengarna. Jag svarade att jag inte hade en aning om hur nyhetsbyrån använde pengarna.

Gelet Martínez Fragela, från ADN Cuba. Hon har genom USA:s regering och USAID nyligen fått 410 710 dollar. Inte undra på att hon är glad. 

En bredare fråga, som jag inte heller har svar på, är om grupper som finansieras av USA skickar pengar till Movimiento San Isidro (MSI) som erbjuder musikaliska och artistiska föreställningar. MSI:s medlemmar har protesterat mot arresteringen 9 november av rapparen Denis Solis, som tillhör MSI. Solis dömdes till åtta månaders fängelse för att ha förolämpat polis. Sedan dess har andra kubaner anslutit sig till protesten, som vuxit ut till krav på att den socialistiska regeringen ska respektera yttrandefrihet och andra rättigheter.

Intresset för MSI växte och 24 november erbjöd USA:s UD en miljon dollar till program som ökar ”de civila, politiska, religiösa och arbetsrättsliga rättigheterna.” Med det ville de hitta förslag som ”stärker kapaciteten hos oberoende grupper i det kubanska civilsamhället för att främja de civila och politiska rättigheterna och öka ansvaret hos kubanska funktionärer för brott mot de mänskliga rättigheterna och korruption.”

Även om tillkännagivandet inte nämner MSI är det möjligt att USA:s UD försöker agera innan protesten upphör, men det kan jag inte bevisa. Att sammanbinda händelser och dissidentgrupper i Havanna med finansiering av USA är mycket svårt. Det handlar inte bara om att finansieringen till stor del görs i hemlighet, utan också om det stora antalet som finns i Kuba: minst 54 grupper har drivit program som finansieras av USAID eller NED sedan Trump tillträdde i januari 2017.

Programmen pågår i vanliga fall mellan ett och tre år. Nedan visas grupper som tagit emot 16,6 miljoner dollar [mer än 140 miljoner kronor, en enorm summa i Kuba] från USAID sedan 2017. Även om USAID bara informerar om finansieringen av fem eller sex grupper per år så arbetar ytterligare ett tiotal med pengarna från året innan. Det pågår alltså mer aktivitet än vad det verkar.

Det framgår hur mycket USAID räknar med att betala till grupperna framöver. Den totala summan är drygt 67 miljoner dollar [ca 570 miljoner kr]. Det kan bli mindre om Kongressen inte beviljar hela summan. Men det framgår att finansieringen pågår kontinuerligt och att det efterhand blir mer och mer pengar.

Här finns 40 organisationer som NED finansierat sedan 2017. Det totala antalet är 54. De innefattar:

Agora Cuba Inc.; Arlenica, Arte, Lenguaje e Investigación para el Cambio Social; Asociación Civil Cronos; Asociación Diario de Cuba; Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes; Asociación Minga Peru; Bacardi Family Foundation; Campaña Global por la Libertad de Expresión A19 A.C.; Canyon Communications LLC; Caribbean Tales Worldwide Distribution Inc.; Center for a Free Cuba; Center for International Private Enterprise (CIPE); Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos; Christian Solidarity International; Clovek v tisni, o.p.s. (People in Need); Cubalex; Cuban Democratic Directorate (Directorio Democrático Cubano); Cuban Soul Foundation, Inc.; CubaNet News, Inc.; Digital News Association Inc.; Echo Cuba/Americas Relief Team; Editorial Hypermedia Inc.; Foundation for Human Rights in Cuba, Inc.; Free Society Project Incorporated; Freedom House Inc.; Fundación Cartel Urbano; Fundación Espacio Público; Fundación la Voz Pública; Fundación Pro Bono; Global Rule of Law & Liberty Legal Defense Fund; Grupo de Apoyo a la Democracia; Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba; Institute for War and Peace Reporting (IWPR); Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa; Instituto de Comunicación y Desarrollo; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir AC; Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Instituto Político para la Libertad-Perú; Instituto Prensa y Sociedad; International Institute on Race, Equality and Human Rights; International Platform for Human Rights in Cuba; International Republican Institute; Investigación e Innovación Factual A.C.; Latin American and Caribbean Network for Democracy Inc.; Latin American Center for Nonviolence; Latin American Cultural Union; Libertatis; National Democratic Institute for International Affairs; Observatorio Cubano de Derechos Humanos; Outreach Aid to the Americas Inc.; Pan American Development Foundation Inc.; People in Need Slovakia (PIPA); Transparencia Electoral; Universidad Sergio Arboleda

I denna lista ingår inte de grupper som finansieras i hemlighet. USA:s UD, USAID och NED uppger att de har kontraktsanställda som ”inte avslöjas” eller så hamnar de under posten ”diverse”, vars namn inte publiceras. Underkonsulterna är ytterligare en stor och okänd faktor. De stora NGO:erna mottar bidrag på över en miljon dollar och betalar underkonsulter rutinmässigt, men deras namn offentliggörs inte.

Ytterligare ett mysterium är antalet kubaner som tar emot pengar från organisationer som finansieras av USA. Skatteregistren ger svaga spår. 2018 uppgav till exempel Directorio Democrático Cubano att det betalat 746 ”anställda, ombud och oberoende konsulter” en summa på 103 647 dollar. Samma grupp uppgav att det betalat 48 628 dollar till 1 930 personer i Kuba.

Det är omöjligt att veta hur mycket av USA-pengarna slutligen hamnar i Kuba och vilka/ hur många som betalas.

Tracey Eaton, Cubainformacion 201214

En auge el negocio de la democracia en Cuba

The democracy business in Cuba is bustling

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72