Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/banken-kraver-att-fa-veta-ar-du-medlem-i-kubas-kommunistparti/
Export date: Fri Feb 23 1:18:59 2024 / +0000 GMT

Banken kräver att få veta: "Är du medlem i Kubas kommunistparti?"
Deutsche Bank: "Är du medlem i Kubas kommunistparti?"


Yoel Pérez Rodríguez fick sitt konto i Deutsche Bank spärrat i augusti. Han öppnade det 2009. Han är ursprungligen från Kuba men har dubbelt medborgarskap och är läkare med en tjänstemannabefattning i Madrids kommunfullmäktige. På kontot har han fått in sin lön, haft ett lån och fått in hyra för en fastighet som han hyr ut i enlighet med lokala bestämmelser.

I maj fick han ett meddelande från sin bank där han uppmanades att skicka en kopia av sin lönecheck och sitt ID-kort inom en viss tid. Pérez Rodríguez skickade handlingarna inom tidsfristen. Bankens motivering var att man var tvungen att följa bestämmelserna om penningtvätt och terrorism enligt lag 10/2010. Om han inte uppfyllde detta krav, varnade de honom, skulle de spärra hans bankkonto. Trots att han skickade dokumentationen inom tidsfristen spärrade Deutsche Bank, utan föregående förvarning, Yoel Pérez Rodríguez bankkonto, enligt hans egen utsago.

Han var på semester utanför Spanien just då. När han kom hem gick han till filialen på Alberto Aguilera-gatan för att be om förklaringar och för att lösa vad han trodde var ett missförstånd. Till hans förvåning gav banken honom ett frågeformulär kallat Cuba Sanctions Questionnaire natural person [Kubasanktioner Frågeformulär fysisk person]. Han informerades om att spärren på hans konto endast skulle tas bort om han besvarade och undertecknade dokumentet. Efter att ha läst frågorna [se slutet av denna text] menade Pérez Rodríguez att de var "rasistiska, diskriminerande och kränkte hans rätt till privatliv", vilket han förklarar för infoLibre, och han vägrade därför att besvara dem. Där och då började kampen med skriftliga klagomål till banken och brev till Spaniens centralbank.

Den spanska nättidningen infoLibre kontaktade Banco de España, som försäkrade att de inte har någon behörighet i denna fråga. De sade att det ligger på ekonomiministeriet, som ansvarar för Sepblac, den verkställande avdelningen för Kommissionen för förebyggande av penningtvätt och monetära brott, den finansiella underrättelseenheten vid regeringens ekonomiministerium. Men ministeriet sade till infoLibre att detta är ett fall som Spaniens centralbank kan hantera: "Vi har inte befogenhet att svara." De institutioner som borde kunna svara på ärendet har alltså inte lämnat någon förklaring. 

Marisa Protomártir är chef för juridiska frågor på Asufin [ideell förening specialiserad på att skydda bankkunder]. Hon säger till infoLibre att frågeformuläret svarar mot en US-amerikansk lag om bankens intressen på Kuba och att Deutsche Bank, som är en internationell bank som verkar i USA, därför måste följa USAs regler. Hon förklarar också att USA "har haft Kuba på listan över länder som inte samarbetar mot terrorism sedan maj i år". Asufins talesperson anser att "det är en tydlig kränkning av privatlivet från bankens sida" och tillägger att "frågor angående den kubanska regeringen kanske är befogade", med tanke på situationen mellan USA och Kuba, men att de som "kanske inte är så befogade" är frågor som gäller kundens privatliv och som "kränker rätten till privatliv". 

Deutsche Bank å sin sida förklarade för infoLibre att banken "bara följer bestämmelserna" och att frågeformuläret är "normalt". Företaget insisterar på att "det enda sättet för kunden att återfå sitt konto är att fylla i frågeformuläret". Bland dem som är skyldiga att följa lagen om förebyggande av penningtvätt finns kreditinstitut, försäkringsbolag med tillstånd att bedriva livförsäkringsverksamhet och försäkringsmäklare, företag som tillhandahåller investeringstjänster, betalningsinstitut, personer som personligen växlar pengar eller spelkasinon, med flera. 

Yoel Pérez Rodríguez har också lämnat in klagomål till konsumentorganisationen OCU. Det var då han förstod att det fanns andra kunder på den tyska banken med samma problem. Alla dessa klagomål registrerades mellan juli och augusti i år. "Mitt klagomål gäller Deutsche Bank, jag har fått ett uppdateringsbrev som jag skickat i maj 2022 (...)". "Anledningen till mitt klagomål är att mitt konto har varit spärrat i två veckor utan möjlighet att göra överföringar eller bizum [ung. som swish] till andra konton. Det är ett hypotekskonto". Detta är några av de klagomål som skickats till OCU.

Kubasanktioner  Frågeformulär fysisk person
1. Hur länge har du bott i ditt nuvarande bosättningsland?
2. Har du någon annan nationalitet?
3. Har du fortfarande kubanskt pass? Om ja, har passet gått ut?
4. Har du för avsikt att åter bosätta dig på Kuba? Om ja, ge närmare upplysningar.
5. Tillbringar du någon tid av året på Kuba? Om ja, ge närmare upplysningar.
6. Vilken är din yrkesverksamhet?
7. Har du några förbindelser med Kubas regering eller någon enhet som kontrolleras av Kubas regering? Om ja, ge närmare upplysningar.
8. Har någon av dina släktingar någon koppling till Kubas regering eller till någon enhet som kontrolleras av Kubas regering eller har haft någon koppling till Kubas regering? Om ja, ge närmare upplysningar.
9. Är du eller någon i din familj medlem i Kubas kommunistparti?
10. Har du något band till USA? Om ja, ge närmare upplysningar. Skickar du pengar till eller tar emot pengar från anhörig som är bosatt i USA? Har familjen i USA fullmakt för kundens konto? Om ja, ge närmare upplysningar.
11. Har du någon koppling till Kuba? Om ja, ge närmare upplysningar. Har den US-amerikanska familjen fullmakt för ditt konto? Om ja, ge närmare upplysningar.
12. Har någon av dina familjemedlemmar någon relevant position som kan betraktas som en PEP (politiskt utsatt person)? Om ja, ge närmare upplysningar.
13. Har du någon relevant befattning som skulle kunna betraktas som en PEP? Om ja, ge närmare upplysningar.
14. Vad är syftet med kontot och kommer kontot att användas för någon verksamhet som rör Kuba? Beskriv dina övriga produkter i detalj.
15. Gör du uttag av USD med kort? Om ja, ge närmare upplysningar.


Ladda ner originalet (engelska/spanska) i pdf här. 1

Ana de la Torre,  InfoLibre 230113

«¿Eres miembro del Partido Comunista cubano o alguien de tu familia?»: la pregunta de Deutsche Bank a un cliente 2

Links:
  1. https://svensk-kubanska.se/wp-content/uploads/2023 /01/Cuestionario-Deutsche-Bank.pdf
  2. https://www.infolibre.es/economia/cliente-pasa-tie mpo-durante-ano-cuba-pregunta-deutsche-bank-invade -intimidad-clientes_1_1370221.html
Post date: 2023-01-23 16:10:12
Post date GMT: 2023-01-23 15:10:12

Post modified date: 2023-04-26 18:04:55
Post modified date GMT: 2023-04-26 17:04:55