Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/banker-blockerar-nodhjalp/
Export date: Fri Jun 14 23:13:34 2024 / +0000 GMT

Banker blockerar nödhjälp
Nödhjälp till Kuba efter tornadon försvåras av att många europeiska banker vägrar överföra pengar till ön. Bankerna är rädda för USA:s repressalier. Regeringarna i Europa gör ingenting för att protestera mot USA och skydda bankerna. Dessa, som man annars frikostigt göder med skattebetalarnas pengar när finansinstituten spekulerat bort pengarna och fått problem. 

14 februari gick medlemmar i den spanska vänskapsföreningen med Kuba, “Miguel Hernández”, till banken BANKIA i Alicante, där man har ett konto. Syftet var att göra en penningöverföring till Kuba som stöd till de drabbade av tornadon i Havanna i slutet på januari.

Banken har informerat om att vi inte kan göra transfereringen till Kuba, för att de inte får genomföra det. När vi frågar varför, svarar de att de inte vet. Senare framförde vi ett klagomål till Bankia för att de ska svara på varför de inte kan göra överföringen. De svarade då att “Kuba finns bland länder med vilka operationer är begränsade”. Vi fick inga ytterligare förklaringar.

För mindre än ett år sedan gjorde vi transfereringar till Kuba via denna bank. Varför har de nu beslutat att hindra en liknande överföring? Uppenbarligen har banken anslutit sig till USA:s blockad och underordnar sig diktaten från Trump.

Denna åtgärd saknar såväl moralisk som juridisk rättfärdighet. Det är grymt och omoraliskt att banker och företag ansluter sig till USA:s blockad mot Kuba och, som i detta fall, hindrar solidariteten med familjer som behöver den.

Ur laglig synpunkt är det oförsvarligt att en bank som räddats med allmänna medel från medborgarna, och inte återlämnat dessa, nu utövar blockad mot Kuba. Det samtidigt som Spanien, tillsammans med ytterligare 180 länder, röstar för att USA ska häva blockaden mot Kuba. Bara två länder röstar för blockaden, Israel och USA.

[För övrigt kan nämnas att också insamlade medel i USA stoppats. Det trots att givarna deklarerat exakt vad som ska köpas för pengarna, typ konserver, blöjor med mera. Likaså vilka drabbade som ska få del av donationen. Dessutom hade några av givarna själva tänkt åka för att överlämna donationen. Försöken att strypa Kubas, och andra för imperialismen misshagliga och uppstudsiga regeringar, blir allt värre.]

Cubainformacion 190217

 Bankia impide transferencia a Cuba 
Post date: 2019-02-20 17:16:41
Post date GMT: 2019-02-20 16:16:41

Post modified date: 2023-06-21 22:16:39
Post modified date GMT: 2023-06-21 21:16:39