Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/bedragarnas-demonstration/
Export date: Fri Jun 14 22:49:29 2024 / +0000 GMT

Bedragarnas demonstration
Bedragarnas demonstration

Vi kommer i en rad inlägg fortlöpande informera om den statskupp som olika högergrupper i och utanför Kuba planerar till den 15 november. 

USA:s femtekolonn i Kuba kallar till demonstrationer 15 november. Det handlar om ett nytt steg för en ”mjuk kupp” och ”regimförändring” som följer de idéer som Gene Sharp formulerat i instruktionsböckerna för USA:s särskilda operationer. Det är samma formel som använts i de s.k ”guarimbas” [de våldsamma manifestationer som genomförts mot regeringen i Venezuela vid flera tillfällen], ”los tranques” [vägspärrar 2018 som hindrade folk från att komma fram, eller där avgifter krävdes eller där regeringsanhängare tillfångatogs och torterades] i Nicaragua och ”färgrevolutionerna” i Syrien och länder i Östeuropa.

 Demonstranter i Venezuela som attackerar bussar.

 Nicaragua 2018. De "fredliga demonstranterna" bakom sina skyttevärn

Yunior Garcia Aguilera och Manuel Cuesta Morua är framträdande bland de som kallar till demonstrationerna. De har också undertecknat ett dokument till myndigheter i åtta kubanska provinser för att informera om demonstrationerna. De fick omedelbart stöd från myndigheter i USA, från de outtröttliga kuba-amerikanska politikerna, från de stora medierna och från terrorister med kubanskt ursprung som verkar i Miami. Bland dem, mycket anmärkningsvärt, de ärkekriminella Ramon Saul Sanchez och Orlando Gutierrez-Boronat, vars organisationer får riklig finansiering från statskassan i USA. Det finns väl dokumenterat  (https://bit.ly/FdyhX4).

Sanchez är en av dem som från Miami dirigerar Yunior Garcia. Ingen som har de minsta kunskaper i frågan kan ha någon som helst tilltro till dessa personers bedyranden om stöd till frihet och demokrati, något som Kuba uppnådde för första gången var när revolutionen besegrade den imperialistiska dominansen över ön.

Inte heller deras krav på frigivning av de felaktigt så kallade politiska fångarna, smorda med pengar från USA, och som är våldsamma fiender till det konstitutionella socialistiska systemet som mer än 85 procent av kubanerna sade ja till i en folkomröstning 2019. Eller så är de vandaler som vräker ut sitt hatbudskap och som de antikubanska medierna trumpetar ut, de attackerar poliser och förstör allmän egendom som de gjorde 11 juli.

 Från upprop tidigare i år: "Arkebusera Canel [Kubas president]. Men tro inte att ni ska få tyst på oss bara med det. Vi kräver att alla ska ut. Vi förhandlar inte om våra principer. Det är om kubanerna och vi beslutar om vårt vägval. Fosterland och Liv". 

Uppmaning till "unga entreprenörer", med en prislista på hur mycket de kan få för olika aktioner. 1 000 dollar för att sätta eld på en polisbil, 2 000 dollar för att sätta eld på en polisbuss, 5 000 dollar för att sätta eld på en valutabutik. "Skicka oss video [som bevis] privat". "#Vi har bildats. #Ned med diktaturen. 

Men höjden är Juan Gonzalez, nationell säkerhetsrådgivare till Vita Huset, som har hotat med att USA ska agera om de demonstrerande åtalas. Något som visar vem som verkligen ligger bakom organisationen och finansieringen. Lägg till det den frenetiska aktiviteten från USA:s ambassad i Havanna vars funktionärer gör ständiga besök hos initiativtagarna, något som USA aldrig skulle tillåta att diplomater skulle göra på deras territorium. Liksom att USA:s viceminister Brian Nichols twittrar om stöd till demonstrationerna.

USA styr protesterna

Det kubanska folket är ett exempel på motstånd, djupa känslor för sitt land, moraliska värderingar och politiska principer. Det är något som fördjupats under tiden efter revolutionen, inte minst tack vare den oförliknelige Fidel Castro.

Man ska veta att imperiets köpta agenter lever gott och reser runt i världen medan miljontals kubaner stoiskt utstår den grymma blockaden, förstärkt under Trump och pandemin och vidmakthållen intakt av Biden. Det tvärtemot vad han lovade under sin valkampanj.

Man ska veta att dessa legoknektar vädjar om ytterligare struptag från USA mot Kuba och att de skamlöst samarbetar med de som från Florida ständigt ber om en militär invasion av Kuba.

Man ska veta att de saknar ideal och inte har något annat projekt än att förstöra revolutionen och den solidaritet och vänskap med folken i världen som Kuba sått under årens lopp. Att de vill utradera de framgångar som uppnåtts vad gäller social rättvisa, utbildning, hälsovård, rekreation och kultur till alla. Att de vill likvidera självständigheten och oberoendet som uppnåtts genom generationers kamp och blod.

Kort sagt, de vill återinföra den nykoloniala maffiakapitalismen som härskade fram till revolutionens seger.

De utlysta demonstrationerna är olagliga då de bryter mot flera artiklar i grundlagen. De som ligger bakom sökte inte tillstånd från myndigheterna, vilket krävs. De nöjde sig med att informera om sin planerade provokation. Det är fullt förståeligt att Havanna, med lagens stöd, förbjuder detta grova försök till uppvigling från en kontrarevolution som är underordnad Washington. Det är i strid med grundlagen och de lagar som kubanerna i demokratisk ordning beslutat.

Enligt det i USA baserade ”Cuba Money Project” har USA fram till september 2021 givit 6,7 miljoner dollar till undergrävande projekt i Kuba av de 18 miljoner som det kan ge fram till 2023. Bland de stora bidragstagarna finns Directorio Democrático Cubano, som leds av just Gutierrez Boronat, samt de medier som skapats för mediekampanjer mot Kuba. Trump gav totalt 170 miljoner dollar till undergrävande verksamhet riktad mot ön. Då är inte de hemliga bidragen från USA:s säkerhetstjänst och Pentagon medräknade. Kubas president Miguel Diaz-Canel har kategoriskt slagit fast: Vi kommer inte att legitimera imperialisternas aktioner i våra interna politik.

Angel Guerra Cabrera - La Jornada Cubainformacion 211028

Cuba: marcha de farsantes 1

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN!

EN MILJON KANYLER TILL KUBA! SLUTSPURT I KANYLKAMPANJEN – HJÄLP TILL ATT NÅ MÅLET PÅ 1 MILJON FÖRE NYÅR!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0
Links:
  1. https://www.cubainformacion.tv/opinion/20211028/93 867/93867-cuba-marcha-de-farsantes?fbclid=IwAR1CqF 2ylN_nP-FlN7U_KCBBgAV0-jAy2CFpyUOTVFj17M5IvhgFET1R atk
Post date: 2021-10-31 11:09:50
Post date GMT: 2021-10-31 10:09:50

Post modified date: 2021-10-31 11:09:50
Post modified date GMT: 2021-10-31 10:09:50