Venezuela_Vattenlastbilar-stoppasUSA

Venezuela_Vattenlastbilar-stoppasUSA

Det mexikanska företaget Libre Abordo skulle leverera hundratals lastbilar med vattentankar i utbyte mot 30 miljoner fat venezolansk råolja. Men affären omintetgjordes av USA. Och det mexikanska företaget gick i konkurs.