Che_läkare

Che_läkare

Che Guevara var argentinsk läkare. Bildtexten: Vi skickade en läkare till Kuba. Som förvandlades till miljoner.