Beslut i Guatemala: Dömda till fängelse för korruption ska kunna köpa sig fria

Foto: Twitter/@romangressier

I Guatemala pågår omfattande folkliga protester mot mot högerregeringens ekonomiska politik. Vreden har också riktats mot den utbredda korruptionen och hoten mot dem som försökt komma tillrätta med denna cancersvulst.

Guatemalas författningsdomstol har nu godkänt en ordning som innebär en lättnad för alla korruptionsdömda i de fall fängelsestraffet för brottet understiger fem år. De får nu en möjlighet att slippa fängelse genom att istället betala böter.

Den nu införda möjligheten att undkomma upp till fem år bakom lås och bom gäller även funktionärer inom rättsväsendet.

Protesterna har naturligtvis inte uteblivit. Till de protesterande hör bland andra den ideella sammanslutningen JusticiaYa, som påpekar att den drivande bakom förslaget till de korruptas fromma – advokaten Julio García Merlos – företräder den korruptionsanklagade affärsmannen Felipe Bosch, som anklagats för skumma transaktioner i samband med slussandet av pengar till förre presidenten Jimmi Morales.

Källa: Telesur

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN!

KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72