Biden förlänger blockaden mot Kuba

Omröstning mot blockaden i FN. Foto: Bruno Rodríguez/Twitter.

Biden förlänger lagen som upprätthåller politiken av övergrepp mot Kuba

Förlängningen gäller den unilaterala åtgärden som utfärdades den 7 september 2021 och som skulle ha löpt ut den 14 september.

 

Utrikesminister Bruno Rodriguez Parrilla fördömde på Twitter att USAs president Joe Biden förlängt den sedan länge gällande Lagen om handel med fienden.

”Genom att förlänga tillämpningen av lagen om handel med fienden blir Biden den tolfte presidenten i USA som ratificerar det regelverk som upprätthåller den politik av övergrepp mot Kuba och dess folk som förkastas av nästan alla medlemsländer i det internationella samfundet”, skrev Kubas utrikesminister.

Med sin underskrift förlängde Biden giltigheten av denna lag, som begränsar handeln och inför ekonomiska sanktioner mot ön, med ytterligare ett år.

I ett uttalande från Vita huset som skickades till utrikesminister Antony Blinken och finansminister Janet Yellen sade Biden att förlängningen av den ensidiga åtgärden bygger på utfärdadet den 7 september 2021 och som skulle ha löpt ut den 14 september.

Han sade att beslutet ”ligger i USAs nationella intresse” och tillade att förlängningen kommer att gälla till den 14 september 2023.

Trading with the Enemy Act (lagen om handel med fienden), som antogs av kongressen den 6 oktober 1917, ger presidenten befogenhet att begränsa handeln med länder som är ”fientligt inställda” till USA och möjlighet att tillämpa ekonomiska sanktioner i krigstid eller under andra perioder av nationellt nödläge, och förbjuder handel med fienden eller fiendens allierade under krig.

Med stöd av denna lag, som är den äldsta i sitt slag, antogs 1963 förordningarna om kontroll av kubanska tillgångar, efter det att president John F. Kennedy 1962 utlyste en blockad mot Kuba som också grundade sig på denna lag.

Granma 220903
(Övers: CV)

Biden prorroga la ley que sostiene política de abuso con Cuba