”Biden ska fortsätta mörda venezolaner tills en vald regering lämnar plats för en USA-marionett”

FN:s rapportör Alena Douhan och Nationalförsamlingens ordförande Jorge Rodriguez. Foto: @jorgerpsuv / Twitter

”Biden ska fortsätta mörda venezolaner tills en vald regering lämnar plats för en USA-marionett”

USA:s sanktioner har enbart skapat död och misär

Det enda som USA:s sanktioner mot Venezuela åstadkommit är onödig misär och död. I sina ansträngningar att störta Venezuelas regering har USA infört förödande sanktioner som medfört döden för tiotusentals personer, främst bland de mest sårbara grupperna. Och sanktionerna är inte i närheten av att lyckas störta presidenten.

Alena Douhan, FN:s specielle rapportör om ensidiga tvångsåtgärder och mänskliga rättigheter – en ny befattning som FN:s Människorättsråd skapade i mars 2020 – levererade en för USA förödande rapport förra veckan i vilken hon fördömde USA:s och EU:s sanktioner mot Venezuela. Douhan uppmanar USA, EU och andra länder att häva alla sanktioner mot Venezuela. Det gör hon efter en två veckors resa till landet.

Som rapporten förklarar infördes ”sanktionerna mot Venezuela 2005 och skärptes betydligt från 2015…med de mest allvarliga påbjudna av USA”. Enligt rapporten har dessa ”sanktioner förvärrat tidigare ekonomiska svårigheter och de har på ett dramatiskt sätt påverkat hela befolkningen särskilt, men inte bara, de extremt fattiga, kvinnor, barn, hälsovårdspersonal, funktionshindrade, allvarligt och kroniskt sjuka samt ursprungsbefolkningen.” Kort sagt så drabbar sanktionerna de mest sårbara i det venezolanska samhället.

Rapporten fortsätter: ”Brist på nödvändiga maskiner, reservdelar, elektricitet, vatten, bränsle, gas, livsmedel och medicin, en växande brist på kvalificerade arbetare då många lämnat landet för bättre ekonomiska möjligheter. Det gäller särskilt hälsovårdspersonal, ingenjörer, lärare, professorer, domare och poliser. Sanktionerna har en enorm inverkan på alla kategorier av mänskliga rättigheter, inklusive rätten till liv, mat, hälsa och utveckling.”

Douhans slutsatser liknar de som andra studier visat när det gäller de mänskliga kostnaderna på grund av sanktionerna. Så visade till exempel Center for Economic Policy Research (CEPR) i en rapport 2019 att enbart under ett år, mellan 2017 och 2018, dog minst 40 000 venezolaner på grund av brist på mat och medicin, orsakad av USA:s sanktioner. Den förre FN-experten Dr Alfred de Zayas uppskattade i mars 2020 att minst 100 000 venezolaner dött på grund av USA:s sanktioner.

I sin preliminära rapport understryker Douhan att ”de ensidiga åtgärderna är enbart legala om de auktoriseras av FN:s säkerhetsråd, vidtas som svarsåtgärder, inte bryter mot staternas åtaganden och inte kränker fundamentala mänskliga rättigheter.” De nuvarande sanktionerna fyller inte något av dessa krav och är därför illegala. Douhan ”uppmanar länderna att iaktta principer och normer för att uppfylla internationell rätt och påminner om att humanitära hänsyn alltid ska beaktas med vederbörlig ömsesidig respekt, solidaritet, samarbete och multilateralism.”

Den bistra slutsatsen av Douhans rapport kommer samtidigt som New York Times rapporterar att oppositionen i Venezuela – den opposition som sanktionerna syftar till att stödja genom att tvinga befolkningen att sluta upp bakom den – är i upplösning. Som NYT förklarar så är folkmassorna som kom ut för att stödja Juan Guaido, den ”interrimspresident” som USA utsåg 2019, ”de är borta, många internationella allierade tvekar och oppositionskoalitionen faller sönder.”

NYT skriver att sanktionerna inte hjälper oppositionen just genom allt det lidande de pådyvlar befolkningen. Som Times förklarar: ”Amerikanska sanktioner som utformats för att stödja Guaido har berövat regeringen inkomster men de har också tvingat medborgarna att fokusera på överlevnad, inte politisk mobilisering.”

Kort sagt, det verkar inte vara någon tvekan om att sanktionerna underminerar den humanitära situationen, att de är olagliga och de inte ens fungerar för att framtvinga den regimförändring som de syftar till. Detta kräver svar på frågan varför USA fortsätter med denna grymma och kontraproduktiva politiken.

Glädjande nog så ställer faktiskt några i Kongressen just denna fråga. De har bett president Biden att ompröva sanktionerna, särskilt med tanke på den världsomspännande Covid-19 pandemin. De citerar ”Bidens tillkännagivande under sin andra dag i ämbetet att hans administration ska se över alla USA:s sanktioner och deras påverkan på pandemin”, säger 27 progressiva Kongressledamöter. De skriver att det är ”både ett moraliskt och ett hälsovårdstvång att våra ansträngningar att bekämpa Covid-19 är globala i omfattning då pandemins ekonomiska konsekvenser kräver internationellt samarbete.”

Som Kongressledamöterna skriver, i samma anda som FN:s specielle rapportör:

”Alldeles för ofta har sanktioner införts som en ryggmärgsreflex utan en genomtänkt analys av dess effekter. Det är lätt att införa sanktioner, men de är svåra att lyfta. Och medan de bevisligen skadat civilbefolkningen, medfört auktoritära regeringar att ytterligare begränsa det civila utrymmet och förtrycka civila och politiska rättigheter, minskat humanitära organisationers möjligheter att ge stöd under kriser och katastrofer, gjort basvaror som livsmedel, medicin och bränsle oöverkomligt dyrt, skapat och uppmuntrat en svart marknad och drivit våra rivaler djupare i ömsesidigt beroende av varandra. Vi har historiskt inte genomfört regelbundna analyser för att avgöra hur sanktionerna ansluter till de politiska mål de vill åstadkomma. Därför är det ofta svårt att visa att de bidrar till nationella intressen och säkerhet.”

Förhoppningsvis kommer Biden att lyssna på dessa visa råd och avsluta sanktionerna. I mänsklighetens intresse, och av rent sunt förnuft. Men det krävs att hans väljare pressar på. Så här långt pekar allt på att Biden fortsätter försöken att störta den venezolanska regeringen med samma politik som sina företrädare Obama och Trump.

Som NYT rapporterade, oförklarligt nog med gillande, ”Vid förhören med utrikesminister Blinken sa denne att han inte hade några planer på att förhandla med Maduro och klargjorde att Washington skulle fortsätta att erkänna Guaido som Venezuelas ledare.

Det rapporteras att ”Biden inte har någon brådska med att lyfta sanktionerna”. Istället för den rubriken kunde det lika gärna vara: 

”Biden ska fortsätta mörda venezolaner tills en vald regering lämnar plats för en USA-marionett” eller ”Källor bekräftar att imperialism är det som mest förenar de två partierna i Washington”.

Venuelanalysis 210222 (nedkortat)

US Sanctions on Venezuela Have Failed To Achieve Anything but Needless Death and Misery

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA OCH VENEZUELA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ekonomiskt bidrag:

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72