Bli medlem!

Fyll i dina uppgifter i webformuläret nedan. Välj typ av medlemsskap. Betala via Swish eller plusgiro. Klart och välkommen!

Medlemsavgiften är 300 kr per år.

Ett stödmedlemskap kostar 400 kr per år och innebär ett frivilligt extra bidrag till föreningen.

Ungdomar under 20 år, pensionärer, studerande och arbetslösa betalar endast 150 kr per år.

För familjemedlemskap betalar man 450 kr och inkluderar hela familjen.

I samtliga medlemskap ingår 4 nummer av tidskriften Kuba.

Du kan också bli medlem genom att kontakta närmsta lokalavdelning i din region.

Inom några dagar, när din betalning kommit in så får du ett brev från oss med en bekräftelse på ditt medlemskap.

Varmt välkommen!

Varför bli medlem i Svensk-Kubanska Föreningen?

Föreningens målsättning är att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen.

Så inleds stadgarna för Svensk-Kubanska Föreningen. Organisationens solidaritetsarbete har sedan 1966 samlat aktivister från olika svenska vänsterriktningar, och naturligtvis också många utan särskild partitillhörighet. Svensk-Kubanska Föreningens verksamhet har under alla år finansierats helt genom medlemsavgifter och bidrag från medlemmarna.

Den kubanska revolutionens inriktning på jämlikhet och stöd till den antiimperialistiska kampen världen över väckte från första stund mäktiga krafters vrede. Och vreden har bestått.

USAs alltjämt pågående blockad hotar att långsamt strypa Kubas ekonomi. Blockaden leder till enorma fördyrningar. Det är en kollektiv bestraffning av ett helt folk, och därmed ett brott mot folkrätten. Banker i hela världen förhindras av USA att ha utbyte med Kuba. Blockaden leder till lidande och död. Exempelvis kan Kuba inte köpa livsviktiga läkemedel.

Sedan 1959 har USA satsat enorma resurser på att störta Kubas regering. För närvarande anslås mer än 20 miljoner dollar i stöd årligen till USA-köpta grupper på ön. USA fortsätter också den olagliga ockupationen av Guantánamo, som USA omvandlat till ett tortyrläger. Och Trump lovar att pressa Kuba än hårdare så att landets rikedomar kan återgå till miljonärerna i Trumps vänkrets.

Är du emot blockaden, ockupationen av Guantánamo och USAs försök att störta Kubas regering, och stöder du kubanernas rätt att själva bestämma sin framtid är det utmärkta anledningar att gå med i Svensk-Kubanska.

Men det finns många fler skäl: I Kuba mäts ditt människovärde inte av tjockleken på din plånbok. Vänlighet och omtanke, istället för konkurrens och egoism, gäller som norm i den kubanska vardagen. Landet har också satsat på en ekologiskt långsiktigt hållbar utveckling och är enligt Världsnaturfonden WWF det enda land i världen som lyckats kombinera det med ett högt HDI, Human Development Index. Kuba har trots de ekonomiska svårigheterna lyckats hålla hög standard på sin hälsovård, kultur och utbildning, och landet är en dröm för många miljoner människor. Det ger hopp till fattiga och förtryckta. Det är ett samhälle där ingen lämnas utanför. Kvinnor utgör nästan hälften av parlamentsledamöterna och de är i majoritet på landets chefsposter. Kuba bekämpar målmedvetet och aktivt diskriminering, rasism och homo-/transfobi.

Kuba är ett litet land, men en jätte i internationella sammanhang. Landet spelade en avgörande roll i kampen mot apartheid. Idag arbetar tiotusentals läkare och andra specialister i de fattigaste av länder. Kuba delar med sig av det lilla man har.

Kuba försvarar internationell rätt och vågar stå för rättvisa. Det socialistiska Kuba är nödvändigt för Latinamerikas solidariska samarbete. Kuba visar att en bättre värld är möjlig. Det som väcker såväl hat som beundran är att Kuba är det enda land som lyckats stå emot USAs aggression och sabotage i snart 60 år.

Sedan åtminstone 20 år drivs en massiv hetskampanj mot Kuba för att kubanerna vägrar överge sin dyrköpta socialism och välja nyliberalism och kapitalism. Kubas verklighet har ingen plats i de miljonärsägda medierna. Vi försöker bemöta lögnerna. Vår hemsida och vår tidskrift KUBA, som alla medlemmar får, är viktiga redskap i kampen mot högerpropagandans snedvridning av fakta om det kubanska samhällsbygget.

Vi behöver Kuba mer än någonsin i denna hårda tid. Det vore ett dråpslag mot alla progressiva ifall kapitalisterna lyckas återta kontrollen. Ett medlemskap är en viktig handling. Gör skillnad – bli medlem!

 

 

 

 

 

 

Foto: Ismael Francisco/Zoltan Tiroler