Blockad och nya skadedjur: Kubas produktion av bönor hårt drabbad

Kubas produktion av bönor kommer att minska år 2020

Den senaste tidens upptrappade handelsblockad mot Kuba har under de senaste månaderna lett till stora problem för såväl den kubanska ekonomin som för kubanernas vardagsliv. Kuba får allt större problem att importera varor och priserna för importen till landet har ökat påtagligt på grund av blockaden.

Kubas försörjning med livsviktiga importvaror som olja, gas, maskiner och maskindelar samt utländska livsmedel, hygienvaror med mera har redan drabbats hårt sedan USA införde skärpta sanktionshot mot företag från andra länder som har affärsförbindelser med det socialistiska landet.

I veckan har Kubas jordbruksdepartement gått ut och meddelat att också den inhemska livsmedelsproduktionen påverkas. Särskilt produktionen av bönor, en av de viktigaste ingredienserna i den traditionella kubanska mathållningen, drabbas. I år kommer mindre än hälften av den vanliga jordarealen kunna brukas för odlingen av bönor. Departementet räknar med att skörden kommer att minska från 54 500 ton till 25 300 ton under år 2020.

Blockaden skapar problem
Anledningen till detta är dels USA:s blockad. Det råder brist på importvaror som behövs för jordbruksproduktionen, exempelvis bränsle, gödsel och reservdelar. Enligt en talesperson för jordbruksdepartementet finns bara tillräckligt med gödsel och kemiska bekämpningsmedel för drygt 16% av den brukade jordarealen.

Kuba behöver årligen minst 70 000 ton bönor för att möta befolkningens basbehov. Den minskade inhemska skörden kommer att leda till ökade improtbehov, vilket i förlängningen dels leder till ökade kostnader för kubanska staten, dels medför en risk för försörjningsflaskhalsar.

Nya skadeinsekter
Ytterligare en faktor som påverkar årets skörd är upptäckten av en ny skadeinsekt på ön. Den 23 december konstaterade forskare vid Kubas institut för växthälsa att en asiatisk tripsart, som anfaller bönplantor, har lyckats etablera sig i Kuba. Skadedjuret finns redan i Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus och Ciego de Ávila. I de drabbade områdena har produktionen av bönor gått ner påtagligt. Över 13 000 hektar odlingsmark har drabbats så pass hårt av skadeinsekterna attt de inte kan användas för odling längre. För att kunna hantera skadedjuren behövs bekämpningsåtgärder som kombinerar biologiska och kemiska metoder. Det är dock svårt att importera de nödvändiga bekämpningsmedlen. Jordbruksdepartementet spår därför att året 2020 kommer att bli ”ett svårt år”.

Källa: Granma.cu