Fält på Kuba

Fält på Kuba

Kubas produktion av bönor kommer att minska år 2020