blockaden

blockaden

Plakatet säger: ”Blockaden – världshistoriens längsta folkmord”