Blockaden – att strypa ett folk till underkastelse

Foto: Raquel Pérez

USA:s blockad av Kuba är mer omfattande än vad de flesta vet. Det drabbar t.ex. kubanska inköp av kanyler till vaccinationer mot Covid. Grymt, inhumant, men sant. Svensk-Kubanska Föreningen driver kampanjen ”1 miljon kanyler till Kuba!” Du kan hjälpa till att bryta blockaden med ett bidrag. Se längst ner i denna artikel.

Blockaden – att strypa ett folk till underkastelse

Tänk er att EU skulle införa en total ekonomisk blockad mot ett land och förbjuda handel, penningöverföringar, turism, köp- och försäljning av teknologi och mediciner, användning av euro och – genom juridiska hot och påtryckningar – hindra investeringar från andra länder, bötfälla rederier som transporterar olja eller naturgas och neka medborgare i vårt land tillträde till EU. Tänk er att länder som har utbyte med det blockerade landet i sin tur utsätts för sanktioner. 

Även om det handlar om ett högt utvecklat land, tänk er de förödande effekterna detta skulle ha på levnadsvillkoren (löner, pensioner, offentliga tjänster, transporter osv) mitt under en ekonomisk kris på grund av pandemin.

Tänk er sedan denna blockad påtvingad en fattig ö med få naturresurser, en ö som Kuba.

Blockaden vi utsätts för förtigs av press och sociala nätverk och därmed rättfärdigas ett brott mot mänskligheten och ett massivt brott mot elva miljoner kubaners mänskliga rättigheter. Vi utsätts för en brutal utpressning: dö av svält eller störta vår regering.

Blockadens effekter på alla våra inkomstkällor är omfattande: det ligger i storleksordning på 5 miljarder dollar om året, 430 miljoner i månaden, mer än 14 miljoner dollar om dagen! Fram tills i år har blockaden kostat Kuba 147 miljarder dollar i uteblivna inkomster.

Vad består blockaden av?

·       Den kommersiella blockaden som gör att kubanska företag och medborgare inte får sälja varor eller tjänster till världens största marknad, som är USA. Inte heller får de köpa deras varor och tjänster, med några få och mycket begränsade och reglerade undantag, som då ska betalas i förskott. Detta innebär enorma kostnadsfördyringar för all import. Likaså hindrar det införskaffande av varor och teknologi som bara USA har. Fartyg som angjort hamnar i Kuba får inte angöra hamnar i USA, vilket mångdubblar kostnaderna för transporter och försäkringar. Förbudet mot turism från USA hindrar ett omedelbart inflöde av valuta till ekonomin.

·       Det konstanta förföljandet, bötfällandet och påtryckningar på företag och länder för att hindra utbyte med Kuba. Företag i tredje land får inte exportera produkter till USA om dessa innehåller ett enda gram kubanskt socker eller nickel. Det utestänger Kuba från en stor del av den internationella marknaden. Likaså får andra länder inte sälja några produkter till Kuba som innehåller mer än 10 procent av komponenter från USA.

·       Kuba är utestängt från internationella krediter för utveckling då USA har veto i finansiella organ som Världsbanken och Interamerikanska utvecklingsbanken.

·       Till detta, och mycket mer, kommer att 243 nya sanktioner infördes under Trumpadministrationen. Över 50 av dem mitt under pågående pandemi.

o   Förbud mot att skicka pengar till Kuba. Det gör kubanerna i USA till de enda som inte får skicka pengar till sina familjer. [Också från andra länder, som Sverige, har det blivit allt svårare att skicka pengar. Bankerna är rädda för att tvingas betala dryga böter och avbryter hellre förbindelserna med Kuba.]

o   USA har stängt sitt konsulat i Havanna och utfärdar inga visum. Det syftar till att öka trycket på den kubanska befolkningen. Avtalet som USA ingått om minst 20 000 visum om året är inte värt pappret det är skrivet på.

o    Genom att sätta upp Kuba på listan över länder som påstås stödja terrorism stängs hela den internationella bankmarknaden totalt för ön. Det gör det omöjligt att genomföra köp också av mat och mediciner med dollar som landet har.

o   Den systematiska förföljelsen av fartyg som transporterar venezolansk olja har gjort att kollektivtransporterna har tvingats skära ner drastiskt och elförsörjningen försvåras.

o   Förbud för resor till Kuba liksom förbudet för att köpa produkter i landet i kombination med förbud för kryssningsfartyg har ruinerat många privata småföretag i landet.

o   Förbudet för flyg till nio av tio destinationer påverkar kubaamerikanerna vilka tidigare var undantagna för begränsningarna för resande.

o   Den enda investeringen som tilläts under Obama har dragits tillbaka, den som hotellkedjan Marriot gjorde.

o   Tillämpningen av hela Ley-Helms Burton som syftar till att hindra alla utländska investeringar och att göra det möjligt att åtala företag som gjort investeringar för att tvinga dem ut ur landet.

o   Avbrytandet av avtal om medicinskt bistånd, som USA-allierade Ecuador och Brasilien gjort, från vilket inkomster bidrar till det kubanska hälsovårdssystemet. Dessa brutna avtal förklarar till en del bristen på hälsovårdsmaterial och syftar till att skapa en hälsovårdskris på ön.

  • De länder som tar emot kubanskt medicinskt bistånd utsätts för påtryckningar att avbryta det eller utsättas för olika typer av straff och uteblivna inkomster.

o   Avbrytandet av bilaterala avtal som det mellan Kubanska Baseballförbundet och det i USA som skulle gjort avhopp till USA onödiga och dessutom ha bidragit till finansiering av kubansk idrott.

Listan skulle kunna göras mycket längre.

Tänk dig att man stänger av elen i ditt hus, låser dörren för att varken mat eller mediciner ska kunna komma in, man förbjuder alla i huset från att gå ut för att kunna köpa mat och nödvändighetsartiklar, sedan skyller man på dig för att det går så dåligt och säger att du är en diktator. Det är vad USA gör mot Kuba och dess folk.

Det är en politik av kvävning som pågått i sex årtionden med en belägring och ekonomiskt krig som skärpts de senaste fyra åren. Det tillsammans med uteblivna turistinkomster på grund av pandemin har framkallat en svår bristsituation inom alla områden. Syftet, som USA eftersträvat i 60 år, är att svälta ut kubanerna, ta ett helt folk som gisslan och hoppas att de i desperation ska störta sin regering. Men resultatet har varit magert: det har åstadkommit att en liten del av befolkningen, trött och desperat ger upp och reser sig mot regeringen och revolutionen.

Men glädjefnatt är en dålig rådgivare. Dessa personer är inte någon majoritet. De allra flesta inser vad som är den största orsaken till deras problem. De har tusentals gånger gått ut på gatorna över hela Kuba för att försvara sitt lands suveränitet och revolutionen. De kriminella fortsätter att försöka störta regeringen. Men Kuba är fortfarande en för hård nöt att knäcka.

Cubainformacion 210809

SOS Bloqueo Cuba

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! EN MILJON KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0