Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/blockaden-mot-kuba-en-nedtystad-folkmordspolitik/
Export date: Wed Jul 24 22:22:34 2024 / +0000 GMT

Blockaden mot Kuba - en nedtystad folkmordspolitik
Hur slår blockaden mot Kuba?

USA:s regering säger att blockaden ”hjälper” det kubanska folket. På det viset försöker Washington rättfärdiga eskaleringen av de fientliga aktionerna mot ön. I verkligheten skärps blockaden och försöken att kväva landet ekonomiskt. Den gör livet svårare. Effekterna av blockaden kan anges i siffror. Men siffror speglar inte smärtan och svårigheterna hos varje enskild kuban.

Här ett litet, litet axplock av hur blockaden slår:

·       Sedan december 2019 är alla flyg från USA inställda, med undantag för flyg till Havanna.

·       Från april 2019 till mars 2020 har MediCuba S.A. varit i kontakt med 50 företag i USA för att importera utrustning, mediciner och förbrukningsmaterial som behövs till det kubanska hälsovårdssystemet. [USA hävdar att mediciner och livsmedel är undantagna från blockaden]. De allra flesta svarade överhuvudtaget inte. Tre gjorde det, men uppgav att de inte kan göra affärer med Kuba på grund av blockaden. Det medförde att landet inte kan köpa mediciner mot prostata-, bröst-, lung- och urinblåscancer; de vanligaste cancerformerna.

Trots det hävdar Washington att blockaden riktar sig mot Kubas regering, inte mot kubanerna. Det här skulle kunna vara ett dåligt skämt. Men att blockera ett land, är det inte att blockera dess folk?

Nedan exempel från olika områden som hälsovård, utbildning, idrott, kultur, biofarmaceutika, transporter, handel och finans

 • Medicinföretaget Baxter International INC svarade inte på Kubas förfrågan om inköp av utrustning för behandling av små barn; kateter, dialysapparater och en rad andra förnödenheter. Sådant som är nödvändigt för att behandla nyfödda och spädbarn. Är det humant?

 • Universitetet i staden las Tunas har ett samarbete med stiftelsen Cuoma i Monaco och är inne i andra etappen på ett internationellt projekt Renert, med syftet att använda förnybara energikällor. Till detta skulle universitetet få 444 000 dollar, som sattes in på konto för överföring till Kuba. Men banken har inte genomfört transaktionen, och pengarna är låsta. Visar inte det att blockaden är extraterritoriell, (omfattar andra stater än USA och Kuba)?

 • USA:s regering sade upp ett avtal som undertecknats mellan Baseballigan i USA, MLB och Kubas Baseballförbund FCB. Det när 34 kubanska spelare var i färd med att skriva på för att spela i USA. Är inte det att döda drömmar?

 • Kunder till Kubas skivbolag EGREM i länder som USA, Italien, Storbritannien har inte kunnat betala och EGREM har inte fått betalt. Skadar inte det den kulturella utvecklingen i ett land?

 • Finlayinstitutet i Kuba har vid 15 tillfällen mellan april 2019 och mars 2020 försökt att köpa in utrustning tillverkad i USA, via tredje land. För det användes 895 000 dollar. Om affärerna hade genomförts hade institutet sparat ca 179 000 dollar. Det blev inga affärer. Är inte det att strypa ekonomin?

 • USA har sanktionerat 54 fraktfartyg, 27 rederier och tre personer för handel med olja till Kuba. Det som en del av de fientliga aktionerna mot fartyg, rederier och företag som transporterar drivmedel till ön. Detta har orsakat bensinbrist och kraftigt påverkat olika ekonomiska sektorer. Är inte det folkmord?

 • Genom tillämpandet av Artikel III i Helms-Burtonlagarna hindrar USA:s regering inte bara avtal med tredje land. Fruktan för att få sina relationer brutna med stormakten USA gör att de flesta är rädda för kontakter med Kuba, något som innebär stora kostnader och förluster för Kuba.

 • Under det senaste året har ett stort antal kommersiella förbindelser sagts upp, liksom utlandsinvesteringar stoppats. Något som Kuba behöver. Detta har inneburit förluster och skador på en svag ekonomi.

 • Som om det inte vore nog så förbjuds export till Kuba av alla varor från alla länder om dessa innehåller 10 procent eller mer av USA-tillverkade komponenter. Tillgång till reservdelar, teknologi och resurser för att vidmakthålla och utveckla landets ekonomi blir i stort sett omöjligt.

 • Förlusterna från april 2019 till mars 2020 hamnar på 3,14 miljarder dollar. En stor del av förlusterna gäller jordbrukssektorn som har produkter av hög kvalitet, efterfrågade på den internationella marknaden också i USA. Men förbudet att exportera till USA innebär svårigheter för transporter och avtal också till andra länder.

 • Ytterligare en försvårande faktor är att Kuba är förbjudet att ta betalt i dollar, också från tredje land. Extra utgifter för mellanhänder för att få tag på produkter, ökade utgifter för bank- och finansiella transaktioner, bidrar till en väsentlig ökning av utgifterna för kubanska företag.

 • Ökningen av hoten och påtryckningarna från USA:s regering mot internationella institutioner försvårar Kubas banktransaktioner. Inte bara genom att det skapar omfattande byråkrati, förseningar i betalningar och i mottagande av inkomster, utan också ett allt mer ökande antal där kubanska banker och företag hindras från att över huvud taget genomföra transaktioner.

 • USA pressar på i hela världen för så extrema åtgärder som att plötsligt stoppa transaktioner, frysa fonder för kubanska institutioner eller ambassader och konsulat. Kubaner kunde plötsligt inte använda uttagsautomater eller sina kreditkort i europeiska länder.

 • Och penningöverföringarna? Var det inte nog att pressa företagen som genomförde denna tjänst så att de lade på högre påslag om det gällde överföringar till Kuba än till andra länder? Om det gäller att hindra valuta för att komma in i landet, varför inte stoppa överföringarna helt? Så tänkte dom, och så gjorde dom.


De pratar om ”frihet” för folket, om slut på ”diktaturen”, om ”förändring”, om sina omtankar om kubanernas ”välbefinnande”. Det är USA:s sätt att rättfärdiga sina attacker och kränkningar av principer som finns fastslagna i FN-stadgan och i internationell rätt.

Denna blockad, som påverkar oss på miljontals sätt och i alla områden av samhällslivet, är inte någon påstådd ”hjälp”. Det kunde varit ett dåligt skämt, men tyvärr är det verklighet. En brutal och beständig politisk sedan närmare 60 år. [Och en blockad som blir alltmer omfattande, med allt större påtryckningar på alla företag, banker, enskilda och institutioner att bryta alla förbindelser med den lilla ön. Något som bara kan betecknas som folkmord.]

Cubadebate 201030

Cuba en Datos: ¿Por qué el bloqueo lacera el desarrollo económico y social de Cuba? 1

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!


Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72
Links:
 1. http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/30/cub a-en-datos-por-que-el-bloqueo-lacera-el-desarrollo -economico-y-social-de-cuba/#.X5wu0Hyg9PY
Post date: 2020-11-04 16:24:25
Post date GMT: 2020-11-04 15:24:25

Post modified date: 2020-11-04 16:24:25
Post modified date GMT: 2020-11-04 15:24:25